Menü Bezárás

Beszámoló és gondolatok egy konferencia kapcsán

2018 február 17.-én került megrendezésre a Tudatos Társadalom (TT) mozgalom által szervezett Jövőnkért konferencia III. rendezvénye.

A Tudatos  Társadalom mozgalom felvállalta azt a küldetést, hogy megvalósítsa a boldog, együttműködő, szellemi úton járó embert, és a belőle felépülő szeretet alapú társadalmat, mint elérhető világot.

A konferencián Juhász Zoltán bemutatta a felépülésre váró új társadalom vízióját, amihez már a program tervezése is folyamatban van, és részben a megvalósítása. Olyan részprogramok valósulnak meg, mint a társadalom alrendszereinek kiépítése, a társadalom adminisztratív megszervezése, a társadalmi szerkezet alapjainak kidolgozása., a közösségek önellátási törekvéseinek egybehangolása, megcélozva az országos önellátás megvalósítását egy belső pénzzel működő belső piac segítségével.

Szerves együttműködésben szerves társadalmat építünk.

                       Pataki Antal felvázolta a szerves társadalom elméletét. Felhívta a figyelmet, hogy nem csak akarni kell a jót, de az elérését is jól (összhangban) kell megszervezni. „Jót s jól!” (Kazinczy Ferenc)

A szerves társadalom működésének analógiája az emberi test működése.

Egy összetartó társadalmat kell létrehozni, amely védi a részeit: embert, családot, közösségeket.

Minden döntéshelyzetben azt kell választani, ami minden létező legjavát szolgálja. Akkor minden kiteljesedik a környezetünkben, így a fenntartása is a leggazdaságosabb.

Az emberi testben létfontosságú rendszereknek megfelelő társadalmi infrastruktúrák: a közút, vasút, elektromos és gázellátó rendszer, vízellátó- és csatornarendszer, közpénz rendszer, nem kerülhetnek idegen tulajdonba.

Az ország működéséhez egységes iránymutatás kell. Ezt csak  a Forrástól (Istentől) kaphatjuk. Ez fog segíteni bennünket, hogy ne tegyünk semmit senki előnyére vagy hátrányára, mert mindenki a Forrás szerves része.  A Forrásból igazság árad, ezt fogadjuk be. De az igazságosság nem jelent egyenlőséget. A gyengébbet, a kisebbet fel kell emelni.

A szerves társadalom a szakrális társadalom felé mutat.

Mivel mindenki a Forrás szerves része, ezért teremtő hatalma van.  Mivel az egész több, mint a részek összege, ezért a közösen gyakorolt teremtő hatalmunk több, mint az egyének teremtő hatalmának összege. Amikor átadjuk a közös teremtő hatalmunk gyakorlását egy választott képviselőnek, neki nem lehet szabad mandátuma, mert megbízatást, szolgálatot teljesít, a közösség ellenőrzése alatt dolgozhat csak, és ha nem dolgozik a megbízatásának megfelelően, akkor a  közösség megvonja tőle a bizalmat.

                     Nagy Sándor „A Hangyaszövetkezetek múltja, jelene, jövője” című előadásában  beszélt arról a sorvasztó folyamatról, amibe a rendszerváltás után kerültek a Hangya szövetkezetek, amelyeknek több, mint 100 éves múltjuk van.

A Hangya szövetkezeteket úgy szervezik, hogy egy szövetté alakul. A magángazdálkodó szövetkezik a társaival a gazdálkodás elősegítésére. Minden terméknek van egy pályája – az elvetéstől a fogyasztásig. A Hangya szövetkezet a termékpályákat egymás mellé teszi. Ez a termékpályák szövetsége. A termékpálya független az uzsorás bankoktól. A szövetkezetek kialakították a termékek számára a kereskedelmi hálózatot.

A tagok elővásárlási joggal bírnak. A rendszer belülről ellátja magát tőkével. A Hangya szövetkezeteknek van profitcentrumuk, ami befelé nonprofit, kifelé forprofit.  A profitot visszaosztják és fejlesztésre használják. Ha egy szövetkezet megszűnik, átadja a vagyont egy másiknak – ez páratlan a szerveződések világában.

Ezeket a nagyszerű szövetkezéseket nem engedik ma működni. Uniós forrásokat nem adnak a Hangya szövetkezeteknek, hanem csak egyéni gazdálkodóknak. Bár a Hangya szövetkezeteknek alig van esélyük fejlődni, a háztáji termesztésben tovább nőtt a tudás.

A Hangya szövetkezetek számára meg kell adni az esélyt a fejlődésre. Reméljük, hogy az alakuló új társadalomban, amit a Tudatos társadalom mozgalom képvisel, fel tudjuk éleszteni a Hangya szövetkezeteket.

                        Ruzsa Ágota a SOL intézet szakmai igazgatója a közösségi kultúrafejlesztésről tartott izgalmas előadást. Elmondta, hogy a kommunikáció minden csínja-bínja fontos. A minket ért impulzusok határoznak meg bennünket, és kevésbé a környezet. Önmagunkon túl kell lépni. Védő, oltalmazó, átkaroló társakkal tudunk kiteljesedni. Velük bátran elhagyhatjuk a kitaposott, és sokszor nemkívánatos helyekre vezető utakat és új utakon járhatunk. A sorsunk nincs eleve elrendelve. Ha lehetséges másokkal az összeborulás, akkor lehetséges az átalakulásunk és a sorsunk átalakulása is. Folyamatos  együttléteben legyünk egymással és a bolygónkkal. Három szinten működünk: első az explicit szint. Nem elég csak ezt változtatni. A második szint nem látható, de világosan megfogalmazható kultúraelemei vannak. A harmadik szinten vannak az előfeltételek, a nem tudatosuló kultúra jegyek.  Ezek a mélytudatban vannak, és a kollektív gyógyulás innen indul.

Ezért létrehozhatunk egy olyan kultúrát, ami belülről fakadva mindannyiunké. Ezt egy tanuló társadalomban el tudjuk érni. Legyünk képesek fenntartani a szív sóvárgás-energiáját, az egymásba kapcsolódás vágyát.

Erre vannak alkalmas dialogikus csoportmódszerek. Közösségi társállapotban kell élnünk, jövőemlékeket csinálnunk. Elkerülve a vitákat és diszkúciókat, társas dialógusban. Kérdezésekkel együtt indulva, nem kész jövőképpel.

Ruzsa Ágota segíteni fogja a Tudatos Társadalom tagjait felkelteni az „egymásba kapcsolódás vágyát”, megteremteni a közösségi társállapotot.  Így tudjuk megteremteni egy emberként azt, amit megálmodtunk: az új társadalmat, a szeretet alapú társadalmat.

                           Kormos Lászlót, a Tudatos Társadalom mozgalom tagját, hiteles és értékes emberként mutatja be Juhász Zoltán.  Amit mond, azt a gyakorlatban megvalósítja.

Kormos László bevallása szerint materialista és ateista volt. Felvidéken él, a magyarság felé fordult, s rajta keresztül az istenkereséshez. Rájött, hogy van egy logikus rendező elv, ami fenntartja a világot. Ez az istenségben megnyilvánuló szeretet. Mindenben benne van, és minden a szeretetre vágyik. A növények is megérzik a feléjük sugárzó szeretetet, az állatok is.

Az önellátás útjára azért lépett, mert érezte a szeretet hiányát a bolti termékekben. Ezt az ízviláguk árulta el. A nagymama ételei szeretettel táplálták egykor.

A romantikus elképzelés nem segített megteremteni a valóságot. Kormos László növényei nem óhajtották a kapálást, nem sikítottak, ha mellőzte ezt. Ezért tért rá az állattartásra. 28 anyakecskéje van és a felesége sajtokat készít a kecsketejből. A kecsketartáshoz azonban nem elég egy ha föld, nagy legelő kell nekik. Nem is lehet megélni a kecsketartásból, kénytelen az építkezési szakmában is dolgozni. 5 -10 ha föld megszerzésére törekszik. Legyen rajta szőlő, legelő, gyümölcsös.

Az embereket ébresszük rá, hogy nem kell zombiként élni. Segítsük őket ebben.  A mindennapi cselekedeteink határozzák meg a jövőnket. A mostani gondolkodásmódot és viselkedésmódot el kell hagyni, új jövőt teremteni.

                         Varga Ákos Tudatos Társadalom tag: Megvallja, hogy vállalkozóként azt gondolta, csak az jó, amit ő megcsinál. Az alkalmazottai, amikor kérésükre hatásköröket kaptak tőle, jobban csinálták, mint ő. A hatáskörök megosztása  segíti a fejlődést.

A kapcsolódások fontosak. Úgy jutott el a Tudatos Társadalom mozgalomhoz, hogy YouTobe videókat nézegetve érezte a kapcsolódás vágyát. Főleg a második Jövőnkért Konferencia után. Érdekli az ország helyzete, az emberek sorsa. Úgy érzi, és tapasztalja már, hogy a Tudatos Társadalom útján érdemes haladni, mert egy szebb jövő felépítéséhez vezet. Egy modellt tár az emberek elé. Segíti őket, hogy ne legyenek egyedül, a közösségek se legyenek egyedül. Tartozzunk egymáshoz. 2018 az együttműködés éve és ez folytatódik jövőre is. „Egyedül nem megy”.

                           Juhász Zoltán bemutatta a Tudatos Társadalom filozófiáját és programját.  A mozgalom azoké, akik hajlandók cselekedni is, azért, hogy a jövőnk jobb legyen. Megvalósítási programot készítünk. „Törvényes” hátterünk a Civil MultiMédia KFT, de emberek nem alkothatnak törvényt, csak szabályokat. A törvény Istentől van.

Fizikai létünkben még mindig az anyag határoz meg minket, anyagiakra szükségünk van. Egészséges élelmeket kell biztosítanunk magunknak, megszervezni ezek kereskedelmi útját, hogy mindenkihez eljussanak a lehető legközelebbi helyről, a leggazdaságosabban. Lelki-szellemi értékekre is szükségünk van. Ezeket is egymásnak szánjuk.

A TT közössége már egy saját, belső értékmérő csereeszközzel rendelkezik. Belső piacunkon ezt használjuk., a közösségi pénzt (Kp).. Amire szükségünk van, azt itt igyekszünk elérni, és nem a külső, multik uralta piacokon.

TT üzletlánc elkezdett épülni. Már vannak olyan partnereink is, akiknél a Tudatos Társadalom közösségi pénzével, Kp-val is lehet vásárolni.

Ingatlan piacunk is van, az eszközei készen állnak, de még nem indult be a forgalom, ezt is meg kell szerveznünk. A bankok kifosztották a honfitársaink 40%-át. A Tudatos Társadalom ingatlanpiacán nem fenyeget ez a veszély.

A hatalom három dolgot tart kezében: a pénzt, a globális kereskedelmet, és a médiát, amivel elhiteti, hogy amit ő biztosít, az jó.

Tehát akik úgy gondolják, hogy csak a pénzrendszer megváltoztatásával megváltozik a világ, tévednek, az nem elég hozzá. Mi létrehoztuk a saját pénzrendszert, de a belső pénzrendszer és a belső kereskedelem mellett megteremtjük a saját médiánkat is. Teremtő erőnk van, a világ egyik legerősebb nemzete vagyunk. Élni kell az erőnkkel, és nem másokat éltetni vele.

Az állami média a minket rabláncon tartó, országon belüli és a külső  hatalmat is szolgálja. A kereskedelmi média a multiktól kapja a pénzt, akik a fent említett hatalmak csatlósai. Nekünk ezekhez semmi közünk! Nem segíti az életünket kiteljesedni az, hogy igénybe vesszük a szolgáltatásaikat, sem az, hogy tőlük kapjuk a munkánkért a fizetést. Csak arra jók, hogy bennünket alvó, befolyásolt állapotban tartsanak. El kell hagyni, és a saját médiánkat építeni, használni, ebben dolgozni. Belső pénzrendszerünk által tudjuk biztosítani a munkatársak jutalmazását.

2014-ben született meg a Civil MultiMédia televízió ötlete. Mára 600-nál több archív filmet kínál fel a CMM YouTobe csatornán, jelenlegi állapotában pedig, már egy modern stúdióberendezéssel egy tágas és  kényelmes stúdióban működve (amit közösségi összefogással teremtettünk), heti 10-15 óra filmet képes készíteni. Országos terjesztésre alkalmas filmeket, amelyek ébresztik a magyarságot, és alapokat biztosítanak a társadalmi építkezésre. Ahhoz, hogy eljussanak az emberekhez, szükség van a kábeltévékkel való együttműködésre. A Civil MultiMédia Nonprofit KFT tudja biztosítani ehhez a jogi keretet.  Ezek mellett helyi tudósításokra is szükség van, sőt a legnagyobb szükség erre van – hiszen a szerves társadalomépítés elvei szerint a döntés ott kell, hogy megszülessen, ahol a döntési helyzet előáll.

A CMM TV is nagy lehetőség kapott a TT mozgalom áldozatvállalásának következtében.
Már készülnek a technikai feltételek, hogy elkezdjük a településeken kiépített kábel tv csatornákon a saját műsorszórást! Elindulnak a CMM Tv napi szerkesztésű adásai, melyek folyamatosan terjeszkednek és országos nézettség elérésre törekszenek! A lehetőség már adott, így terveink szerint néhány hónap alatt elérhetjük a napi több százezres néző számot!
Vannak helyi TV stúdiók is, akiknek műsortára hiányos. Hozzájuk is eljuttathatjuk a CMM TV filmjeit.

Az Önkormányzatok részére pedig közműsorba ajánljuk fel őket.

Az 5000 főnél kevesebb lakosú települések önkormányzatait a kormány fel akarja számolni. Jó lenne minél előbb kapcsolatba lépni velük.

Ha mindent megteszünk érte, a CMM televízió rövidesen dinamikus mérőszám növekedést érhet el. Ebben nem csak a kis létszámú Tudatos Társadalom közösség, hanem minden tudatos ember kell, hogy segítsen. A mi médiánkról beszélünk, a magyar nép médiájáról.

A Tudatos Társadalom új gazdasági és kulturális kereteket épít. A hasonló célú emberek segítségét várjuk.

                          Varga Csaba, a Stratégiakutató Intézet vezetője, más szemszögből közelítette meg a társadalom megújulásának lehetőségeit. Mindaddig nem lehet kézzelfogható eredmény, amíg nem jutunk messzebbre a belső fejlődésünk útján, Belső emberré kell válnunk, akkor tudunk hatékonyan cselekedni. A belső fejlődésünkhöz kapunk kozmikus energiákat, amiket be kell fogadnunk. Hullámokban kapjuk, és néha várni kell a következő hullámra. De a 26000 éves világciklus végén vagyunk, és óhatatlanul bekövetkezik a magasabb tudatszintre emelkedés azoknál, akik nyitottak erre, mert ez a folyamat zajlik. A tudatnak semmi köze a tudáshoz, az elméhez. A tudatszint emelkedés az EGO által vezérelt  külső ember belső emberré, istentudatú emberré válását eredményezi. Isten mindenkiben ott van, ezért általa tudunk egymáshoz is kapcsolódni. Az EGO működtetésével nem tudunk. Aki nincs a belső emberré válás útján, az nem képes szeretetkommunikációra.

Adjuk meg magunknak az esélyt, hogy a magyar nemzetből egy szeretettársadalom legyen, mert, az égiektől megkaptuk ezt az esélyt. Vannak már jó példák, mint a Kristályvölgy, ahol 10 falu közösségét szólították meg az együttműködésre a Stratégiakutató intézetből, segítve őket a közösségi élet megteremtésében. Ez elég nehéz, mert az emberek többsége belül teljes mértékben szétszakított tudatállapotban van.

A helyi közösségek kialakulása, fejlődése létkérdés a magyarság szempontjából. Ez csak szeretetben lehetséges. Isten a szeretet. Ezért kell belső emberré válni.Célállapot, hogy az ember szeretetember legyen. A földbolygó is akkor marad életben, ha szeretetbolygóvá válik.

A Tudatos Társadalom mozgalom akkor lesz képes megvalósítani a céljait, ha képes lesz szeretetkommunikációra, ha tudatosan halad a belső emberré válás, az istenemberré válás útján.

Egyénekből alakul a közösség. Tudatos emberekből tudatos közösség. A tudatos közösség elhagyja a tudatszintek utolsó rétegét, a kollektív EGO-t. Ha ezt  meg tudjuk valósítani, bízhatunk az új aranykor elérkezésében. Ez egy elnevezés arra, hogy az isteni energiák működnek bennünk ismét, a sötét energiák helyett. A sötét energiák a kozmikus változásokkal rendeltetésszerűen jöttek és felerősödtek, elérték a csúcspontot. Most már csökkenőben az erejük. Az új energiákat, az isteni energiákat igyekezzünk befogadni. A Földbolygó kivételes helyzetben, nehéz helyzetben volt és van még, mert a sötét erők uralták.

Sok megvilágosodott mester segíti évezredek óta az emberiséget, hogy kitörjön a sötét erők fogságából. Azért nem sikerült eddig, mert az egyes ember nem tudott belső emberré válni. Most már tud, mert elég segítséget kap hozzá. Fel kell ismerni a lehetőséget és be kell fogadni.

A várakozás nem passzív várakozás, hanem a mozgástér előkészítése. Közben ismerjem meg magamat, és megtudom, hogy mikor lehet cselekedni, és miben. Ha tudom, hogy szeretetállapotban kell lennem, akkor azt gyakoroljam. Egy közösségben ez serkentően hat, cselekvésre is ösztönözhet. Akikben van belső misszió, nem lesznek tétlenek, a világtervezés számukra nem megállítható.

Ha foglalkozunk a tudatosságunk emelésével, egyre jobban tudunk olyan energiákat befogadni, amelyek cselekvésre késztetnek minket.

Az önellátás specialistája – Győri Győző  példa arra, hogy megjárta a belső utat. Súlyos  betegségből a saját felismerései és akarata segítségével gyógyult meg, és sok energiát kapott tovább is a belső építkezéshez, ami külső megvalósításokhoz segítette.

Gazdálkodni kezdett és kutatta a helyes étkezés szabályait. A gazdálkodáshoz magvakat gyűjtött az öregektől, és azokat hasznosítva, ma már ő ad másoknak minőségi vetőmagvakat. Tiszta sót is, ami állatnak, növénynek is jó. A só egy részét újra kristályosítja, hogy még tisztább legyen.

Háztartási generátort tervezett, ami miatt megfélemlítés céljából meg is hurcolták. Leonardo da Vinci ötletét tovább gondolva gravitációs kereket készített, ami akkor is forog, ha nem fúj a szél.

Tanácsokat tud adni az ablakpárkányon való kertészkedésről, a komposztásásról, a vetőmagvak kezeléséről, a fák gyógyításáról, a helyes vízhasználatról (ivóvíz, öntöző víz), a helyes étkezésről

Az Amish közösség  tiszteletbeli tagja.

Minden közösségi lét előre mutat. Arra is számíthatunk, hogy betiltják a közösségeket. Jó minél előbb bejárni a belső fejlődés útját (amit Varga Csaba vázolt fel), ami előfeltétele az egymáshoz való kapcsolódási lehetőségek megteremtésének (amit Ruzsa Ágota vázolt fel). Különböző szinteken vagyunk, de mindenki előbbre juthat, és akkor a fő cél, és a részcélok elérése érdekében egyre jobban tudunk kapcsolódni, és együtt cselekedni. Nem csak mennyiségileg, hanem minőségileg kell növekedjenek a Tudatos Társadalom tagjai.

Ahogyan az Amish közösség létre tud hozni egy államot az államban, mi is létrehozhatunk egy alternatív társadalmat.

Az ellenséges közeg és az önellátás nehézségei még gátolják a folyamatot, de főleg mi gátoljuk magunkat. A Tudatos Társadalom mozgalom befogadó és  segítő közeg, ahol megvan a lehetőség, hogy közös teremtésben egómentesen valósítsuk meg azt, amire lelkünk mélyén mindig is vágytunk.

Magyarország tele van gyöngyszemekkel, és  a Tudatos Társadalomban koszorúvá tudjuk fűzni a gyöngyszemeket.

Egy Tudatos Társadalom tag meglátása szerint: „A TT egy részecske gyorsító, társadalmi szinten.”

A társadalom meg tudja szervezni magát, ha elegen társulnak minőségi magyar emberek.

Tudnunk kell, hogy a politikusok a hatalom alsó szintjén vannak. A nagyobb hatalom az, aki az erőforrásokat kezében tartja. De az igazi hatalom a szellemi hatalom, amelyhez mi magyarok, kapcsolódni tudunk, belső emberré válásunk folyamán egyre magasabb tudatossági szintre jutva egymáshoz is közelebb jutunk. Mint egy turista csapat tagjai, akik a hegy alját körbe fogva, felfelé tartva, egyre közelebb kerülnek egymáshoz. Ez az utunk. Haladjunk rajta!

Várunk mindenkit szeretettel a Tudatos Társadalomba!

1+
Posted in Tagjainktól / Jegyzetek, írások

További bejegyzések

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük