Menü Bezárás

Demokrácia és a magyarság felemelkedése

Mivel évtizedek óta aktívan politizálok, mint igazi zöld gyakran meglátogattam az úgynevezett “nemzeti” szerveződéseket. Itt meglepődve azt tapasztaltam, hogy a legnagyobb része az ott lévő embereknek mellérendeléses viszonyban és demokratikus  többségi elvű döntéshozatalban látta a felemelkedéshez vezető utat. A végkifejlet mindig kijózanító volt, a felemelkedés sosem következett be. Az ok az észszerűtlen mellérendelésben és a még észszerűtlenebb demokratikus döntéshozatalban rejlett. László András: Solum ipsum című könyvéből idéznék: “Ha a szellem a politikum síkján megnyilvánulna, nem demokráciaként nyilvánulna meg!” Ebből következik a demokrácia nem más, mint egy szellemtelen kizárólag matériából táplálkozó mesterséges képződmény, melynek kialakulása Görögországban Athénban kezdődött, utána több Földközi tengeri hatalomnál folytatódott, majd ezek bukása után már egy néphez és egy valláshoz lett kötött. Ahogyan ez a nép és a vallása elterjedt a világon, úgy terjedt el a demokrácia intézménye is. Ahol e népnek és vallásnak nincs uralma, ott nincs létjogosultsága a demokratikus berendezkedésnek. Ennek a népnek és a vallásának követői azért támadják tudatosan mindenütt a demokráciát ellenzőket, mert a demokrácia intézménye biztosítja az uralmukat, más vallások és népek fölött. A demokrácia ellenzői a centrista irányítás hívei, azért vannak sátánnak megbélyegezve, mert ezáltal megszűnne a demokrácia, vagyis e bizonyos nép hatalmát biztosító társadalmi rend. Ugyanakkor e nép csak másokkal szemben akarja érvényesíteni a demokrácia intézményét, saját hazájában és saját egyházában egy totalitárius diktatúrát éltet. Ez azért van, mert ha demokráciával súlypont nélkülivé alázza és degradálja egy más nép társadalmát, ugyanakkor a saját súlypontját megőrzi a centrista jelleg meghagyásával, akkor behozhatatlan lépéselőnyre tesz szert a ledegradált társadalom típus, a demokrácia követőivel szemben.
ISTEN DEMOKRATIKUS-E?
Egy vallás esetében sem lehet ilyen hülyeséget hallani.Sose olvastam olyat, hogy az angyalok megszavazták volna Istennek mit tegyen, vagy a dzsinnek Allahnak….
“AZ EMBER ISTEN HASONLATOSSÁGÁRA VAN TEREMTVE!”
Ha ez igaz, akkor logikus, hogy a demokrácia egy istentelen társadalmi forma.
A régiek írásából az következik, nekünk magyaroknak az őseink szoros kapcsolatban álltak istennel, a szellemvilággal, a természettel. Amióta demokratizálódtunk, mind a háromtól eltávolodtunk, és egy nagyhatalomból egy csonka kis jelentéktelen ország szintjére süllyedtünk.
Ebből egyértelműen következik, hogy akik demokráciával és mellérendeléssel kívánják a magyarságot felemelni azok mind a magyarság letaposásán munkálkodnak!
Trianon szükségszerű mérföldköve volt a demokráciának!
Az első demokratikus átalakulás az őszi rózsás forradalomhoz Károlyi Mihály nevéhez fűződik, nos ennek a személynek volt a hadügyminisztere az a Linder Béla, aki leépítette a hadsereget, megteremtve ezáltal lehetőségét annak, hogy a tőlünk valójában katonailag jóval gyengébb Románia meg tudjon szállni bennünket és olyan helyzetbe legyen hozva az ország, amely révén ratifikálódhat a trianoni békediktátum.
Demokratikusak voltunk-e a múltban?
Amikor nem akkor mindig meg volt esélyünk a győzelemre, az ország területi egységének a megőrzésére! Többször is fel akarták országunkat darabolni, de rendre megdőltek a Bizánci Birodalom és a  Német Birodalom ez irányú törekvései. -az utóbbi esetében lásd: pozsonyi csata. Mellérendelés volt megfigyelhető Dobzse László királyunk  regnálása idején. Ez megint olyan helyzetet hozott ami az ország széthullását eredményező mohácsi csatához vezetett.
Vagyis aki a magyarság felemelkedéséért folytatott harcban demokráciában vagy mellérendelésben, többség elvű társadalmi berendezkedésben látja a megoldást, ezért agitál és cselekszik az  történelmi ismeretekből nem áll a helyzet magaslatán.
Demokratikus sakkjátszma
Amikor a gimnáziumban a demokráciát tanultuk, osztálytársaim agya élénken szívta be az ezzel kapcsolatos hülyeséget, így egy sakkjátszmára hívtam ki az osztály erre fogékony többségét! A társaim között volt egy jó sakkozó gyerek 10 meccsből 3 – 4 alkalommal mindig sikerült megvernie, ugyanakkor az osztály ellen vívott mind a 10 sakkjátszmában fölényesen én győztem! Oka az volt, hogy demokratikusan megszavazva a többség dönt elv alapján a sakkhoz buta osztálytársaim döntöttek, hiába volt egy értelmesebb közöttük, lenyomták, mint vak a poharat!
Ez az elv szokott érvényesülni a “nemzeti” mozgalmakban és pártokban is…..
Atomosok és demokrácia!
Pakson amikor az atomerőműben jártam megkérdeztem a dolgozókat mi lenne, ha náluk demokrácia volna. Egy szóval válaszoltak: FELROBBANNÁNK!
Mellérendelés és azonosság
Molnár Gábor ismert Brazíliában vadászó magyart megkérdezték egyszer a bennszülöttek: Mit tud annyit írni az őserdőről, hiszen minden levél egyforma! Erre a vadász azt az ajánlatot tette nekik hozzanak két egyforma falevelet és nekik adja dupla csövűjét!
Örömmel rohantak a bennszülöttek, szekérderéknyi falevelet letépdestek, de egy sem volt két egyforma közöttük!
Visszatérve a “nemzeti” mozgalmakra általában azok a demokrácia legnagyobb hangadói akik nem csinálnak semmit! Gloucester hercege azt mondta: A katona nyelve ne legyen fürgébb, mint a lándzsája!
Sokan azzal sápognak valaki ellen: Nyíltan hatalomra tör!
Mi a baj ezzel?
Csak a suttyomban  (demokratikus módon) másokat félrevezetve és manipulálva helyes, ahogy egy bizonyos nép szokta – férfiasan és nyíltan, magyarhoz méltóan nem?
De hát ez zsarnokság, fasizmus, diktatúra mondanák ma erre ama demokráciát terjesztő bizonyos nép követői, vagy ezek agymosottjai. Nekik Mátyás király példáját hozom, Ő se demokratikusan kormányzott, ha kellett nagybátyját is börtönbe vetette, de az érem másik serpenyőjében az volt a kor összes katonai hatalmát sakkban tartotta: Lengyelországot, Csehországot, Német-Római  Birodalmat, Török Birodalmat.  VALAMIT VALAMIÉRT!
A MAGYAR TÖRTÉNELEMBEN NEM TUDOK OLYAT, HOGY DEMOKRÁCIA VOLT NÁLUNK ÉS AZ JÓ LETT VOLNA A MAGYARSÁGNAK!
Végezetül mielőtt bárkit is nosztalgia fogna el az ókori demokráciák iránt elmondok két történetet:
Az egyik Athénban játszódik ahol cserépszavazással azért száműzték Ariszteidészt, mert hazudtak ellene akiket sértett az igazságossága!
Megy mit sem sejtve Ariszteidész az utcán és megszólítja egy ember aki azt mondja neki : nem tud írni és olvasni és írja fel Ariszteidész nevet a cserépre, mert szeretné száműzetni.
Ismeri ezt az embert aki száműzetni akar, okozott valami kárt vagy rosszat Önnek ? – kérdezte Ariszteidész.
Nem ismerem! – feleli az athéni polgár, de azt hallottam kitűnik a többi ember közül az igazságosságával és nem szeretem azt ha bárki kitűnik a többi közül!
Ariszteidész gondolkodás nélkül erre felírta a saját nevét a cserépre és a cserépszavazás eredménye az lett  – száműzték! Később amikor Athén bajba került visszahívták.
A másik történet Rómában játszódik és Marcus Furius Camillusról szól.
Időszámítás előtti 394-ben ártatlanul  bevádolták a Vejinél szerzett zsákmány hűtelen elosztása miatt és száműzték. A gallok ezek után elfoglalták Rómát, a várost a Capitolium kivételével elpusztították s felégették, a szenátus utolsó szorultságában másodszor is diktátornak választotta Camillust, aki  rövid idő alatt a gallokat szétverte; ezért hálából második honalapítónak, pater patriaenek nevezték. Miután így a rendet és békét helyreállította, lemondott a diktátorságról.
Mit mond ez a két történet?
Az ókori demokráciák sem voltak mindig alkalmasak a megfelelő vezetők kiválasztására és az igazságosságra!
Medveczki Zoltán
4+
Posted in Társadalom

További bejegyzések

2 Comments

 1. balázs sándor

  Mátyás Király mellett példálódzhatott volna Törökországgal,Oroszországgal,Kínával, Észak-Koreával, és sorolhatnám.Ugyan világosítson fel kérem,hol szeretne inkább élni egyszerű állampolgárként, fenti államokban, vagy inkább pl. az USA-ban? Nem a középkorban élünk, amikor erőskezű uralkodók vagy az egyház az esetleg mást gondolókat kivégeztethette{ez alól fenti országok kivételek}, máglyára küldhette. A demokrácia arról szól ma, hogy mindenki hozzászólhat egy kérdéshez, és a megválasztottak konszenzus alapján kell határozzanak.A határozatok végrehajtásához kell a vasmarok. A demokrációban elfogadják a többségi döntést, a diktatúrákban viszont mindíg egy személy dönt. Lehet mondani, hogy a demokráciában nem a legokosabbak határoznak , de ugyan ez fokozottan érvényes a diktatúrákra is !!! Üdvözlöm !

  0
 2. Gold Tibor

  Kedves Balázs Sándor! Nem csak ez a kétféle társadalom létezik, a demokrácia és a diktatúra. Mátyás királyig érvényben -és teljes hatályában- létezett a Szent Korona Tan, az ősi alkotmányunk, amely a világ legigazságosabb és legélhetőbb társadalmát működtette. (Ezt azután a Habsburgok évszázadok alatt lépésről lépésre csorbították, lebontották, míg a XX. századra már csak árnyéka lett önmagának és nem tudott megfelelően működni.) A Szent Korona Alkotmánya sem demokratikus, sem diktatórikus nem volt, éppen “csak” azt biztosította, hogy a megfelelő emberek kezében legyenek az országot érintő döntések, ne pedig az alul-iskolázott, szűk látókörű emberek kezében, mint a mai nyugati mintájú liberális demokráciákban. Valamint azt, hogy a mindenkori vezetők, döntéshozók ne tudjanak visszaélni a hatalmukkal, hanem bármikor elszámoltathatók, visszahívhatók legyenek, nem úgy, mint a mai liberális demokráciákban, ahol nincs igazságszolgáltatás, csak jogszolgáltatás, és a jog mögé bújva a demokratikusan megválasztott vezetőknek el lehet követni bármi bűnt a közösség ellen.
  Véleményem szerint igaza van Medveczki úrnak, és a demokrácia zsákutca az emberiség számára. Az egyetlen járható út, ha újból a Szent Korona Alkotmánya lenne hatályban. De az is csak akkor, ha nem vállalnánk fel a jogfolytonosságot a XX. századra lezüllesztett, megcsonkított, “kiherélt” (elnézést a kifejezésért) változattal, hanem visszatérnénk a Mátyás király halála körüli állapotához és azt átültetnénk, modernizálnánk a XXI. századi viszonyokra.
  Tisztelettel: Gold Tibor

  0

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük