Menü Bezárás

Devizahitelesek Érdekvédelmi szakműhely

A devizahitelesek különleges helyet foglalnak el a magyar társadalomban. Ők azok, akiknek a jogait a rendszer a bankok áldatlan tevékenységének támogatásával a legjobban megtiporta, az életüket ellehetetlenítette. Nagy figyelmet kell fordítanunk rájuk, hogy a szenvedésük ne torkolljon további tragédiákba. Sajnos, annyi év után sem értik még, hogy tehetnek ők maguk is a sorsuk megváltoztatásáért. Tüntetésekre járnak, kevés sikerrel kecsegtető egyéni akciókban fecsérlik el a maradék erejüket az utcákon, a bíróságokon. Az ügyvédeik a zsebüket lesik, a vezéreik az EGO-jukat éltetik azzal, hogy az utcára viszik őket.

 

A Devizahitelesek Érdekvédelmi szakműhelye  csoport azért jött létre, hogy segítsen a devizahiteles honfitársaink anyagi és erkölcsi megerősödésében.  Szeretnénk megtalálni velük együtt a leghatékonyabb módszereket, amelyek által védelmet nyernek az ártó szándékú bankok, végrehajtók túlkapásai elől. Szeretnénk számukra biztosítani egy nyugodt, békés környezetet, ahol szakavatott és igazságszerető jogászok, ügyvédek támogatásával érdemi megoldásokat találnak halasztást nem tűrő problémáik megoldására.  Ahol bizakodással tekintenek a jövőbe, mert érzik a Tudatos Társadalom mozgalom védelmét, ahol ők maguk is érdemben tudnak tenni a sorsuk jobbra fordulása érdekében.

Kutatjuk az okokat, amelyek ebbe a társadalmi tragédiába vitték a magyar lakosság egy jelentős hányadát, ami devizahitelezés volt.

Népszerűsítjük a devizahitelesek küzdelmét – de főleg az olyan akarati cselekvéseiket, amelyek által valóban megoldást találnak mindennapi gondjaikra: a baráti társaságok megalakulását köreikben, az egymásrautaltságukból fakadó együttműködésüket a napi gondok enyhítésében, a bátor kiállásukat és összefogásukat ott, ahol annak értelme van (például kilakoltatásoknál), és főleg a tenni akarásukat a Tudatos Társadalom mozgalomban, hogy elejét vegyék a csüggedésnek és a létbizonytalanságnak.

A devizahitelesek számára fórumokat szervezünk, amelyek témája a pozitív életszemlélet irányába való elmozdulásuk lehetősége.

A Devizahitelesek Érdekvédelmi szakműhelye  szerves kapcsolatban működik a Család- és közösségvédelemi, a Biztonsági és polgárvédelmi szakműhelyekkel.

Javaslatok, vitaanyagok itt!

2+
Posted in Szakműhelyek

További bejegyzések

1 Comment

 1. Dr. Gyarmati Éva

  MEGHÍVÓ SZÓRAKOZTATÓ ÉS KIUTAT MUTATÓ RENDSZERVÁLTÓ CSELEKVÉSI TERV EGYEZTETÉSÉNEK ÉS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK CÉLJÁBÓL SZERVEZETT NEMZETI OLDALI ÖSSZERÖFFRE

  Kedves, A Magyarságért És A Jövő Fenntartható Emberi Civilizációjáért Eddig Is Sokat Tevő Barátunk!

  Mivel ismerve téged, úgy gondoljuk, neked is meggyőződésed, hogy nem halogatható tovább a magyarországi rendszerváltás folyamatának, valamint a jövő önfenntartó és önkormányzó közösségei megszervezésének elindítása, mert:

  – nincs olyan, valóban a magyarság érdekeit szolgáló, az éghajlatváltozás, a környezetpusztítás, a népvándoroltatás, a népirtó terrorszervezetekként és maffiákként működő államok és nemzetközi szervezetek, a technika fejlődése miatti tömeges munkanélküliség és a dolgozói szegénység egyre súlyosabb hazai hatásait kiküszöbölni képes, értelmes jövőképre épülő programmal rendelkező párt, amelynek esélye lenne bejutni a Parlamentbe, vagy még ha be is jutna, a jelenlegi politikai és gazdasági rendszer játékszabályainak betartásával úgysem tudná megvalósítani a programját,

  – a 2018. február 19. és 2018. március 5. közötti extrém zord időjárás következtében a Nemzeti Zöld Koalícióba (NZK) tömörült szervezetek és személyek azon stratégiáját sajnos nem sikerült megvalósítani, miszerint a párt az 500 ajánlást összegyűjtő jelöltek után járó kampánypénzből egy olyan leleplező és kiutat mutató információs kampányt valósítson meg, amelynek során tájékoztatást nyújtunk a választópolgároknak az ország idegen hatalmak és hazai bábjaik általi irányításáról és kifosztásáról, a médiacenzúráról, az alkotmányossági problémákról, a változatos eszközökkel megvalósított népirtásról, a környezetrombolásról, a pénzügyi és gazdasági rendszer csalárd voltáról stb., valamint arról, hogy egy teljes rendszerváltás, valamint az NZK és a 3. Utas Civilek programjának megvalósítása milyen pozitív változásokat hozna az ország és lakóinak életében,

  – ún. bal-liberális oldali győzelem esetén ez, az amerikai és nyugat-európai globalista háttérhatalmi erők által irányított csoportosulás is alkotmányozásba kezdene, sokkal jobban elmélyítené az EU-integrációt, amelynek végső célja a nemzetállamok szuverenitásának teljes felszámolása és az Európai Egyesült Államok létrehozása, valamint felgyorsítaná a tömeges bevándorlást (amely nemzeti katasztrófák elmaradására egyébként akkor sincs semmilyen garancia, ha marad a jelenleg regnáló, a háttérhatalom keleti szárnya által irányított, nemzetieskedő színtársulat),

  – 2018. május 1-től a végrehajtók gőzerővel meg fogják indítani a kilakoltatásokat,

  ezért a fenti okok miatt, valamint annak érdekében, hogy végre valóban elkezdjük felépíteni azt a jövőt, amelyre különböző csoportokba és szekértáborokba tömörülve, de közösen vágyunk, arra kérünk, hogy szíveskedj elfogadni a meghívást az alábbi, cselekvésiterv-egyeztető megbeszélésre:

  Időpont: 2018. március 25. 10:00-től 16:00-ig

  Helyszín: 2628 Szob, Malomvölgy telep 1. (Malomvölgyi Ifjúsági Tábor)

  (Ebédet a vendéglátó biztosít.)

  Javasolt napirendi pontok:

  1. Közös nyilatkozat elfogadása arról, hogy a 2012 óta a Magyarország nevű köztársaságként működő, idegen érdekeket és egy szűk hazai csoport érdekeit szolgáló politikai intézményrendszer nem minősül a valódi magyar államnak sem a nemzetközi jog, sem a magyar köztársasági jog, sem a Magyar Királyság joga, sem a Szentkorona-eszme formájában összegzett, ősi hun-szkíta-magyar törzsi szokásjog, sem a hatalom bármikori birtokosai által alkotott jogrend felett álló, magasabb rendű jog, a természetjog értelmében, ezért annak jogrendje nem jogosít fel és nem is kötelez senkit semmire.

  2. A 2018. évi országgyűlési választások érvénytelenségének deklarálása, mert egy nemlétező államban, megtévesztett választók részvételével, több évtizedes médiacenzúra mellett, egy csalárd és igazságtalan választási rendszerben tartott választás eredménye nem lehet érvényes.

  3. Egyeztetés az Apostoli Magyar Királyság Koronatanácsa és az Alkotmányos Ellenállás képviselőivel alkotmányossági kérdésekben, kompromisszum kialakítása a közös fellépés érdekében, valamint tárgyalás a CMM Televízió és a Tudatos Társadalom képviselőivel a lehetséges együttműködésről.

  4. A magyar szövetségi állam és a Zöld Állam koncepciójának, valamint egy szobi főhadiszállású mintaközösség létrehozása tervének ismertetése.

  5. Vidám, szórakoztató, nem ökölrázós, hanem fesztivál jellegű, “Magyarország mától a mosoly országa!” vagy „Mi a jövőt választjuk, nem titeket!” vagy valami hasonló című tömegrendezvény szervezése 2018. április 7-re a közszolgálati médiumokat működtető MTVA székházához a választások intelligens bojkottja, a megtévesztés révén a Parlamentbe jutni esélyes pártok vezetőivel való higgadt és értelmes párbeszéd, a rendszerváltás elindítása, a Nemzeti Zöld Koalíció és a 3. Utas Civilek programjának, valamint a Zöld Állam – esetleg mint a leendő magyar szövetségi állam egyik tagállama – polgárai számára az alapjövedelem folyósítását lehetővé tevő magyar találmányok, modern és ősi környezetbarát technológiák bemutatása, valamint a jogi, gazdasági, pénzügyi, egészségügyi eszközökkel elkövetett népirtás, az ország és lakóinak kifosztása, a bioszféra pusztítása, a mindezt elhallgató médiacenzúra megszüntetése érdekében.

  6. Olyan, az alapjövedelemre való jogosultság feltételeit és mértékét, valamint a tartozáselengedés feltételeit meghatározó program elfogadása, amely a magyar embereket a tömeges csatlakozásra, aktív szervezőmunka végzésére, valamint a magyar szövetségi állam és a Zöld Állam koncepciójának megvalósításában való közreműködésre ösztönzi.

  7. Program elfogadása azoknak a személyeknek az elismerése és további munkájuk támogatása céljából a rendszerváltás után magas pénzjutalommal járó állami/tagállami kitüntetésben való részesítése és/vagy a rendszerváltás megtörténtéig a közösség által elfogadott belső fizetőeszközben történő honorálása érdekében, akik közéleti, oktató-nevelő, közösségszervező, tudományos, gyógyítói, kulturális, művészi tevékenységükkel, vagy a tömegkommunikáció, az informatika, a gazdaságszervezés, a műszaki fejlesztés, a kutatás terén végzett munkájukkal már eddig is a nemzetépítést és a magyarság szellemi, lelki, anyagi értékekben való gyarapodását szolgálták.

  A rendezvényen csak azok vehetnek részt, akik visszaigazolást küldenek e-mailben a részvételi szándékukat illetően, ezért kérjük, szíveskedj visszajelezni 2018. március 21-ig a drgyarmatieva@gmail.com e-mail címre, hogy elfogadod-e a meghívást, valamint ha további témával szeretnéd bővíteni a megtárgyalandó napirendi pontok körét, úgy szíveskedj ugyanide írásban elküldeni a javaslatodat.

  Részvételedre feltétlenül számítunk.

  Szeretettel várunk!

  Üdvözlettel:

  Brindza András

  Medveczki Zoltán

  Dr. Gyarmati Éva

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük