Menü Bezárás

Hol tartok most a Világmindenséggel – Negyedik gondolat

Az anyagi és a nem anyagi világról

A világunk, az „első világ” – benne mi magunk is – anyagi természetű. Érzékszerveink, összehangolt módon a dolgok súlyáról, sűrűségéről, áthatolhatatlanságáról és más tulajdonságokról (szín, szag, tapintás) „tudósítanak” bennünket. Paradox módon a világ anyagi voltáról (is) tudósító észleleteinket, a gondolatainkat nem tudjuk sem mérni, sem semmilyen anyagi tulajdonsággal jellemezni. A világról általuk közvetített, valahol bennünk megjelenő totális reflexió (teljes tükröződés) megkettőzi a valóságot. Az első világ a tudatunk képernyőjén – és csak ott – olyan kódok, a gondolatok formájában tükröződik, amelyek semmilyen anyagi tulajdonságot nem mutatnak, azaz nem részei az anyagi világnak. Ha viszont a gondolatok létező, de nem anyagi entitások, akkor szükségképpen léteznie kell a nem anyagi világnak – a „második világnak”, akkor is, ha annak puszta létezésén túl semmilyen más tulajdonságát nem ismernénk.

Szerintem ez az emberi megismerés legnagyobb paradoxona.

Valóságlátásunk képernyőjét – illetve az azt működtető egész belső apparátusunkat – tudatnak nevezzük. Ezt a – szintén gondolati – modellképünket tovább bonyolítja az a tény, hogy az önmegfigyelés révén azonosított többféle tudatállapotunk (ébrenlét, álom, meditatív relax-állapot, pszichoaktív szerekkel kiváltott módosított tudatállapot, stb.) is ugyanazt a „képernyőt” használják. Ezért adott esetben roppant nehéz eldöntenünk, hogy egy külsőnek tűnő információ valóban kívülről érkezett-e, vagy kivetülő gondolataink akár érzékszerveinken át visszajutó reflexiója csupán (jelenések, hangok…)

Az utóbbi pár évtizedben az Internet bevezetésével az ember tovább bonyolította a megismerhetőség kérdését: az elsődleges, anyagi és a másodlagos, tudati (reflexiós) világ közé beépítettünk egy virtuális – „másfeledik” – világot. A „régi szép időkben” vagy kint harcoltunk a barikádon, vagy a sajtóban elolvastuk, hogy Kazohíniában ádáz polgárháború zajlik. Manapság az amerikai elnök a vele készült tv-interjúban olyan svédországi terrortámadásról számol be, amely meg sem történt, mivel őt magát is félretájékoztatták. A Világháló, mint az anyagi valóság tudati valóságunkká transzformálásának minden eddiginél gyorsabb és hatékonyabb eszköze – az Interneten zajló információs hidegháború, a nemzeti MÉM-gyárak (álhír források) intenzív tevékenysége és az egyéni internetes beugratások (hoax) által – komolyan félretájékoztathat bennünket. Mindez már a kollektív tudat (adott esetben hamis, manipulatív tudat) része, amely mint hírek formai és tartalmi összessége anyagi, mint gondolatokká transzformált információ pedig nem anyagi természetű, ezért nevezem másfeledik világnak.

– o –

Rövidesen folytatom az ötödik gondolattal – Az emberi kommunikációról

Az emberi kommunikáció – egyszerűen fogalmazva, de a fogalmat nem szokásos jelentéstartalmával használva – gondolatátvitel…

Grafjódi László

1+
Posted in Blogok

További bejegyzések

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük