Menü Bezárás

Küldetés

Dicső őseink iránti tiszteletből és utódainkért érzett felelősségtől vezérelve, őseink reánk bízott hagyatékát, nemzetünk gazdag élő műveltségét kötelességként megőrizzük, és tovább adjuk. A Tudatos Társadalom közössége a boldog, együttműködő, szellemi úton járó embert, és a belőle felépülő szeretet alapú társadalmat, mint elérhető világot kívánja megvalósítani.

Küldetés:

Dicső őseink iránti tiszteletből és utódainkért érzett felelősségtől vezérelve, őseink reánk bízott hagyatékát, nemzetünk gazdag élő műveltségét kötelességként megőrizzük, és továbbadjuk. A Tudatos Társadalom közössége a boldog, együttműködő, szellemi úton járó embert és a belőle felépülő szeretet-alapú társadalmat, mint elérhető világot kívánja megvalósítani.

Alapelv:

Hisszük, hogy aki a szellemet irányítja, az uralja az anyagot, tehát az utódokra testálandó valóságot is. Hisszük, hogy aki elméleti szinten rendet és tisztaságot teremt, az a Föld kibillent tengelyét is képes a helyére tolni, és megálljt tud parancsolni az öngyilkos láncreakcióknak. Új törvények helyett a természettel szembeni alázatra, holisztikus világszemléletre, szellemi tisztaságra, az univerzális rend helyreállítására törekszünk. Ez alapelv és feladat is egyben.

Célok:

Civilek által létrehozott, alulról építkező, a magyar társadalom által szervezett és fenntartott Tudatos Társadalom Közösség célja a lakosság szokásainak megváltoztatása, a magyar gazdaság újraépítése, önállósítása, kisközösségek szervezése, hogy ezek összekapcsolásával,  egy alulról szerveződő, a nyugati mintájú jogrendszert, a multinacionális kereskedelmet, a kamat alapú pénzrendszert elhagyó, szerves társadalom jöjjön létre.

Emberek:

Mindazon magyar civilek, akik mentesek a pártoskodástól, akik már értik, hogy nem szembeszállni, hanem építeni kell! Mindazok, akik tenni akarnak magukért, a családjukért, a nemzetükért. Mindazok, aki megértették, hogy saját kultúránk, szellemiségünk, cselekvőképességünk ebben a korban is képes megtartani a magyar nemzetet.

Szervezet:

A közösség jogi hátterét a Civil MultiMédia Nonprofit Kft. biztosítja. A társaság működésének alapszabályait a közösség tagjainak részvételével alkotjuk meg.

Folyamatok:

A Tudatos Társadalom működésének alapjait a szakműhelyek biztosítják. A jelentkezők érdeklődési körüknek, és szaktudásuknak megfelelően szabadon választhatnak, hogy melyik szakműhely közösségéhez csatlakoznak.

A Tudatos Társadalom Közössége kapcsolattartók szervezetének építésével  folyamatosan segíti a tagokat az önfenntartás és a közösségi lét megszervezésében, annak működtetésében.

Eszközök:

A közösség anyagi eszközeit a CMM Nonprofit Kft. szolgáltatásaira kötött előfizetői szerződésekből befolyó összeg, valamint a Kft. kereskedelmi tevékenységéből származó  eredmény biztosítja.

 

 

34+