Menü Bezárás

MAG Tudás – Lélekhonfoglalás

LÉLEKHONFOGLALÁS 2.6

 

MAG Tudás – Lélekhonfoglalás

 

Igazság és Szeretet tölti ki a szívemet.

Mert szeretni születtem.

Az Életem Szeretet. ÉLEM,

Feltétel nélküli szeretet hoz számomra megváltást,

Örök Megbocsájtást.

E tudatosságom ébredéseként,

Életem szabadság és öröm.

Ebben összetartva jön el számomra az egység,

Köztem és Teremtőm között.

 

A Teremtő Jó Isten által küldött

Testem templomként,

Lelkével megszenteltetik.

A Szellemi Őshaza tudását

Ennek Fényében hozom.

E végső lélekhonfoglalással

Hazataláltam végre.

Hozom a mennyei áldást az Élő Földre,

A MAG Tudást, az aranykori életprogramot.

 

***

 

Lélekhonfoglalás       

MAG-ad vagy a lelked temploma. A teremtői képességekkel megáldott Ember, mely templom, az égig ér, és jár. Médium vagy. Lehozod a Teremtő Tudást, ami harmóniában van a tiszta természettel, ami téged, az Embert szolgálja. Arany Folyóként viszed az éltető tudást a Földön. Fényes Erdőkben Életfákat nevelsz. Testedben a Lelked, Életnek vize, mely Szent Lélekként szabadon száll, mert lelked hazatalált végre: E lélekhonfoglalással a Turul Ügyek Szent Sólyom madarának áldása kísér.

 

Csodaszarvas meséje

„Anyahita”. Ébredtem egy éve március beköszöntével saját hangomra, amint kimondtam nevét hangosan. Izgatottan figyeltem, hogy mit akar nekem üzenni. Magyar ősanya, aki, Ankisza, Enéh, Mária, Emese első leszületése. Nagyboldog Asszonyunk, akihez még mindig kevesek szólnak. Aki magyar lélekbe csak akkor fogadtatik be, amikor a magyarság tiszta szívvel kéri.

Aztán Mátyás napi álmomat felidézve: A gyerekkori szobám ablakából kitekintve arra lettem figyelmes, hogy a baloldali aranyló kalászok felett búbos pacsirta jelzi a szarvas fiú jövetelét. Cikázva vágtázott fel és alá a magas kalászok között. Hátát foltokban aranyszínű szőr kezdte benőni, aranyos kis agancsa is megmutatkozott már.

Aztán a másik oldalra, a zöld rét jobb széle felé vonzotta tekintetemet a fűzfabokrok között egy hatalmas, az ég felé meredező formás agancsos szarvas, elölnézetben. Amint gyönyörködtem benne, a szarvas a füzek mentén a vizesárok mellett egyszer csak elkezdett vágtázni felém. Női arcában felismertem magamat, így agancsa sem volt. Visszapillantottam oda, ahol állt, és egy fehér törzsű nyírfa terebélyes koronája adta az agancsnak vélt képet. Ahogy e szarvas befordult, hogy a kalászos felé vegye az irányt, a természet színeiben aranyosan pompázva, ékes királyi palástja terült szét a levegőben a vágtától.

Megérkezett, oda, ahol a csodaszarvas fiúval egymást ölelve örömvágtát lejtettek nagy boldogságban.

 

Magyarország feltámasztása a Lélek Templomában

Anya és Fiú egymásra találása. Váltsuk valóra e csodaszarvas mesét, mint Nagyboldog Asszonyunk és Magyarország egymásra találását!

***

 

HUN GRÁL

 

Isteni csoda veled, mindenütt jelen van:

A Lélek templomának kijelölésével,

Amennyiben elfogadod, eltévedt ember,

Lelked megszenteltetve benned,

E Lélekhonfoglalással,

Hazatalálsz végre.

Isten Országában,

Isten hozott, Isten – Isten.

Hála Áldott Lélek, Áldás vagy Magyarnak.

 

***

 

Így lesz, nem így lesz, talán igaz a mondás, legyen az Nimród és Ankisza/Enéh és ikerfiai, Hunor és Magor, vagy legyen az Mária és Jézus Fia és Isten Atyánk, vagy legyen az a Turul Ügyek és Emese és nevében is szent Álmos fiúk és Árpád unokájuk, minden korunk életében adva van a példa.

Magyarország a magyaroké, amint a szakrális államvezetést választja, mert méltón felnő MAG-ához. Édes hazánkban, MAG HON-ban, Magyar Isten Országában felébred a Turul – Ügyek, Álmos és Emese legendája, mert életre keltve bennünk folytatódik. Korunk a megmondója, szükség van fényünk őstudására, a Mag Tudásra. Ősi igaz múltunkra építkezve e jogosultság a magyarságot illeti, melynek példáját mi adjuk saját nemzetünknek. Most.

Ne tévesszen meg senkit: Nem Álmos fejedelem, hanem Emese szelleme nem léphetett akkor a hazatérés során a Kárpát-Haza földjére, mert a híresen jövendölt királyok, – talán a Jó Isten tudta előre, – megtagadták a Magyar NŐT, a mindenkori uralkodó nőt, aki a Teremtő Női minőségét lett volna képes szolgálni. E lelki szegénységtől királyaink belehaltak e tévedésbe, a magyarság keserű sorsát meghatározó nyugati mintát hozó királyi feleségek mellett.

Visszatekintve a múltunkba, tanulva belőle, új forgatókönyvet szükségeltetik írni, aranykori emberhez méltóan, mert hát azok lennénk amúgy, és csak tőlünk függ, hogy mikor lépünk e rendezés szerinti stratégia nyomdokaiba. Árpád fejedelmünktől a történet folytatódjon végre méltón Árpád népének lelki tisztasága szerint, ahogyan az már adva van. A Lélek halhatatlan.

Hozzuk Isten Tervét a lelki újjászületésünkkel, melyhez a haza vezető utat a szarvas immár kijelölte, mint a Lélek Templomát. A Lélek szerződések a Teremtővel köttetnek és Magyarország Felemelkedik. Ennek Fényében keresem az Angyal ügyvédjét és a bennünk Élő Isten Országával a Föld Életre születik.

Mindent összevetve és megértve, ez annak is bizonyossága, hogy mai nyelven szólva, rátaláltam arra a világra, ahol a Mi Atyánk, Jézus Krisztus és Mennyei Anyánk is létezik. Csakis lélek szintjén rezgett át e sugallat, amellyel azt tanúsíthatom egyszer és mindörökre, hogy Hunor és Magor is, Jézus is, Álmos is, mint a Teremtő Gyermekei szívünkben, Magyarország Él. MI éltetjük, MI, mint az Igazság Lelki szintjén. MI, a Teremtő Isten szeretett gyermekei vagyunk képesek az Élhetőbb Élet útját járni a bennünk éledő Isten Országát éltetve.

Ennek bizonyosságára lelve bizony, okunk lehet az örömre, mert réges-régóta e menyegzőre készül mindahány lélek, minden idők örök szeretetében. A varrás nélküli köntös az alkalomhoz illő, méltó viselet e létben és az egész Földön, mely Élő Föld, így általad szenteltetik meg.

Aki nem hiszi, járjon utána!

 

Ne felejts:D el! Élek, tehát vagyok. Örök Szövetségben.

 

Lelki hazatalálás

 

Vissza a kezdetekhez

Most elmesélem végül, hogy mitől kerekedik ki e mese.

„Az első vacsora” asztalánál történt valami, mert ugyanis ebben a történetben nekem az első vacsora, ami akkor adatott meg, amikor egy éve már megéltem a Krisztusi kort. Úgy hozta a sors, hogy egy hosszú vacsora asztalnál a mellettem ülő férfi bemutatkozott, és azt mondta, hogy ő annak a gyülekezetnek a plébánosa, amelynek nevezetesen a Fény ünnepének a jelentése.

 • Tamás atya vagyok. Még nem találkoztunk. – ezért mutatkozott be.
 • Angéla vagyok. – Nem volnék hitetlen, gondoltam akkor, sosem voltam ateista sem, mert azt sem tudtam, hogy mi az. Hiszek valamiben, ami mégsem az, amiben sokan mások hisznek.
 • Isten küldötte. – szólt hozzám újra, számomra váratlanul. Ugyanis nem voltam hozzászokva, hogy Istennel köt valaki egybe.
 • Az „Angéla” nem azt jelenti, hogy „angyal”? – kérdeztem meglepődve.
 • Az angyal nem az Isten küldötte? – kérdezett vissza, ezzel engem megértetve.
 • Jaj, dehogyis nem, csak hirtelen nem esett le. Amúgy már értem, hogy kislány koromban, Karácsonykor miért szerettem volna mindig angyalnak beöltözni.

Közben a vacsora asztalnál mások is csatlakoztak a beszélgetéshez, mert érdekelte őket a nevük jelentése. Azért volt ilyen tájékozott, mert keresztelkedésre felkészülten érkezhettek hozzá a hívei.

 

Levél Tamás atyához

Amennyiben ezt most olvasod, akkor talán felismered, hogy milyen jó hatással volt rám akkor, hogy megszólítottál, mert felnyitottad a szemem, amit hálásan köszönök. Sorsom akkor megpecsételődött.

Nem volt egyszerű út, amire önként léptem, mert választanom kellett. Azt tudtam, hogy csakis a Fény útját akarom járni, amiről folyton bizonyosságot kellett adnom. Ezt éreztem, belső indíttatásból mindig is. Minden adott helyzetben meghatározó volt minden döntésem kimenetele. Egyre váratlanabb megpróbáltatásokon kellett lélekben felülemelkednem, amely meghozta kimenetelét, mígnem a beavatást. Megtapasztaltam azt az átlényegülést, amely képessé tesz engem arra, hogy méltón az legyek, akinek lennem kell, hogy tegyem Isten adta dolgomat. Isten pedig mindenütt jelen van. Ezért elmondhatom, hogy az én nevem, bizony a mesterségem. Mesteri fokozata az összes szakmám és adottságom egységében. Ilyen nem csak a mesében van, mert igaz:

Így születik Isten küldött, Fény Angyala, aki küldetése teljes tudatában,

a Lélek Örök Világosságának templomait szövi, hogy az Új Embereknek legyen mibe öltözködni.

Ez lesz ám a jó hír, mert talán emlékszel, azért gyűltünk akkor egybe, hogy arról kapjunk éppen oktatást, hogy mi a hír.

Isten küldöttének kijár már egy harsona.

Ennek örömhírében áldott mindenki, aki velem is találkozik!

Nefelejts:D el, a Fény Angyalát!

 

Nevezetesen a Vízöntő Angyalt, Isten Országának újszülöttjét, aki, Élő Forrásra találva az Élet Vizét fakassza, és az Örök Szövetség mindennapi kenyerének szellemi kisütője. Nem utolsó sorban a varrás nélküli köntös, mint az Új Ember lélekruhájának készítő mesterét.

 

Isteni küldetés sugallata

Ezt megálmodni jó tíz éve, igazi felüdülés volt akkor számomra :

 

Okos lány, aki a Fény útjára lépett: – Kölcsönadod a távirányítódat? – kérte valakitől, aki fehér ruhában háttal állt neki.

 • Igen, vedd kezedbe sorsodat! – felelte a hang.

Amint a kezébe vette, az okos lány, hogy az Igazság csatornájára kapcsoljon, olvasta a fura távirányító tetején lassan elővillanó fehér betűket:

 • A n g y a l k e r e s ő. – valamint abban a pillanatban kimondta, amit érzett: – Vanília illatot érzek!

A távirányítón gyorsan felvillantak a különböző színű kis lámpácskák: piros, sárga, zöld…

 • Jézusom! Találtál egy angyalt! – fakadt ki belőle a felismerés a hirtelen rázúduló jeleket fogva.
 • Tudom. – mondta Ő.

 

Emlékeztető útmutató

Újra visszaemlékszem az első részben  https://tudatostarsadalom.hu/lelekhonfoglalas-1/ leírt álmomra, amiben a Jó Istentől kaptam útmutatást:

„- Tudod, amilyen mértékben megtanulod, hogy mi az Igazság, olyan mértékben válsz sikeres előadóvá.  – látta rajtam, hogy meglepett ez az információ, majd folytatta:
– Az Istenit kell követni, az Istenit kell közvetíteni. Azt kell hirdetni, amit Isten szeretne, hogy az emberekhez eljusson, mint égi üzenet, és mint az Igazságot megteremtve, általatok a Szeretet is teret kap a Földön is, úgy, mint a magas mennyekben, a legtisztább forrásból eredően.”

 

Most, amikor szomjas az emberiség egy Élhetőbb Életre, miért is ne válhatnak valóra az álmaim? Szeretettel utat mutatok, az Igazságét. Minőségi örök Élet, ez jár az Istennel kötött alkuért cserébe.

Emlékeztetőül felismerésem:
“AZ ÉLHETŐ ÉLETET értelmesen szemlélve: Nem az a lényeg, hogy mást akarunk, hanem az, hogy a legtisztább szinten kiegyenlítsük, és felemeljük mindig az adott ügyet a lehető legmagasabb minőségre. Tágul az Univerzum, ezért nekünk is ki kell tágítanunk a tudatunkat, új eszmék felé. Alacsony tudatállapotban egy gondon való rágódás felül sem ér egy, a legmagasabb tudatállapotban meghozott döntésig. Ez utóbbi az Isteni megoldás.”

 

FÉNY TUDÁS

***

Szándékaink, tetteink bumerángok, ennek tudatában hozzuk döntéseinket!

Egészséges öntudatú, tiszta szívű ember tudatosan teremti az életét.

Lelki tisztasága szerint tudja, melyik szellemiség követője!

Itt az idő az egyéni felelősségvállalást felébreszteni!

A méltó emberi életet szolgáló teremtő tudás:

A TUDAT HATÁROZZA MEG A LÉTET.

Lehull a lepel. Szellemi szinten.

 Isten hozott, Boldog

Istenember.

Áldás.

*

* ÉN *,

***** ******,

 Ébredő Aranykor méltón

Tudatosan gondolkodó Embere,

Tiszta szívemben érző Lelkiségemmel

Örök Szövetségben megszenteltetve, az Isteni

Igazság és Szeretet tudását osztom szét az Élet Vizére

Szomjazóknak, és az Örök Szövetség kenyerére éhezőknek.

A bennem feltámadt Égi Élő Isten egyetemes megváltó szeretetéből,

Végtelen Emberi Szeretetért születünk, mely bennünket egyként összeköt.

***

 

Éltesd a Tudást, immár a Tiéd, mely szétosztva számodra, megőriztetik.

Az a Magyar Nemzet, amely képes a LÉLEKHONFOGLALÁSRA, megérdemli sorsát,

MAGYARORSZÁG ÚJJÁSZÜLETÉSÉT.

A végtelen EMBERI SZERETET vár bennünket szakrális közösségünkben.

Hála, Áldott Lélek. Áldás vagy MAGYARNAK.

 

 

Varga Angéla

Nevem a mesterségem: Vízöntő Angyal

Isteni Terv koordinátor, közvetítő tanácsadó

 

Folytatása következik. Mégpedig az Isteni tervnek megfelelően, mert még hegyeket is kell megmozgatni. Nem ám a vulkán erejével, hanem a MU STAR MAG Tudásával:

Aztán még van tennivaló bőven, amihez társteremtőket keresek, és akik főszereplői lesznek valamelyik történet folytatásának. Lehet jelentkezni. Aki késztetést érez az Isteni tervben alkotni, csak szóljon hozzá itt, az oldalon, “Isteni Terv” tárgyszó megjelölésével.

 

Előző rész: https://tudatostarsadalom.hu/isten-terve-orok-szovetseg/

 

2+
Posted in Blogok

További bejegyzések

2 Comments

 1. Pingback:Isten terve - Örök Szövetség - Tudatos Társadalom

 2. Dr. Hips Frigyes Zsolt

  Tetszik amit írtál.

  Az emberiség megmenekülése a kommunikáción múlik.
  A törvények csak papíron léteznek … mert a természeti törvények érvényesek csak (a többi illúzió)!
  Tör – fény (törvényes) … Ér – fény (érvényes).

  A Biologika Szerv Atlasz szerzője Barnai Roberto értelmesen elmondja ezt 26 percben a VNTV csatornáján.

  https://www.youtube.com/watch?v=K_ogoEP6UVs

  Nézzétek és osszátok, mert a kommunikáción múlik majd az emberiség sorsa.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük