Menü Bezárás

MAGYAR NEMZETI ÉRTÉKREND ÉS HITVALLÁS

A földkerekség minden magyar embere hitet tehet Magyar Nemzete mellett, és cselekedhet annak felemelése érdekében, amennyiben olyan alapértéket követünk, mellyel mindannyian egyetértünk.

 

A Magyar Nemzet egy nagycsalád, melynek mindenki tagja, származásra, vallásra, korra és nemre való tekintet nélkül, aki megismeri, magára nézve kötelezően megtartja, a Magyar Nemzeti Értékrendet és Hitvallást.

 

 

  1. A magyar ember beszéli és ápolja a magyar nyelvet. Mint a legfontosabb szellemi örökséget, azt tovább adja gyermekeinek.

 

  1. A magyar ember hisz a felsőbb erkölcsi hatalomban, bármilyen néven nevezze is azt. Ismeri és betartja, betartatja annak törvényeit, saját maga, családja és az egész nemzete javára.

 

  1. A magyar ember tiszteli dicső őseit, emléküket kegyelettel őrzi. A történelme nagyjai előtt fejet hajt, a hátrahagyott emlékeket, kegyhelyeket, ereklyéket óvja, őrzi. A magyarság ősi hagyományait, kultúráját ápolja.

 

  1. A magyar ember békességre született, kerüli a viszályt. Önmagát más nemzetek fiaival egyenrangúnak tartja. Emberi kapcsolataiban mindenkor a viszonosságot célozza meg. A magyar ember nem személyválogató. A többi embert kizárólag azoknak cselekedeti alapján ítéli meg

 

  1. A magyar ember legfontosabb kincse a tudása, ősi műveltsége, melyet nyelvében is hord. Élete végéig munkálkodik annak elmélyítésén, és másokat is erre ösztönöz.

 

  1. A magyar ember becsületes, egyenes és közvetlen. Gondolatai, szavai és cselekedetei összhangban állnak egymással. Kerüli a hazugságot, a fondorlatot, az ármánykodást és a cselszövést. A magyar ember bátor, hű és kitartó. Nemzetéért, hazájáért minden körülmények között kiáll, még ha harcra kényszerítik is.

 

  1. A magyar ember irgalmas, enni ad az éhezőknek, inni ad a szomjazóknak, ruházza a szegényeket, szállást nyújt a vándoroknak, látogatja a betegeket, eltemeti a halottakat. Törekedik arra, hogy olyan életet éljen, amellyel nem szorul mások irgalmára, de ő maga tudjon jó szívvel irgalmas lenni.

 

  1. A magyar ember, testvérként él minden más magyarral. Isten kegyelméből a magyar ember hazája Magyarország, bárhol is éljen ezen a földön. Mindent megtesz hazája felvirágoztatásáért, az egyetemes Magyar Nemzet sorsának jobbra fordításáért. A magyarsággal sorsközösséget vállalva éli életét.

 

 

40+