Menü Bezárás

Melyiket válasszuk?

 

Nagyon érdekes eszmefuttatást hallunk Nagy Gábortól az emberiség által megélhető kétfajta civilizációs modellről. Amelyek közül az egyiket választanunk kell a magunk, és az emberiség életének fenntartása céljából. Vajon melyik lehet az?

Nagy Gábor a katonai és űrkutatási tanulmányok tükrében is, és szakrális vonatkozásban is, úgy látja, hogy a világban, amelyben élünk, a legfontosabb a megértés. A teremtésben „történt” egy elsődleges anomália, amit mi gonoszként ismerünk. A Teremtő szerette volna megismerni ezt  a rajta kívül levő anomáliát, amiben nincsen isteni rész, ezért nem is tud megnyilvánulni fizikailag. A Teremtő létrehozott egy köztes területet, ahol ez az anomália is kifejtheti a hatását és a Teremtő is megismerheti, a nélkül, hogy veszélyeztetné magát a teremtést. Nem elpusztítani akarja, hanem csak megérteni. Ez már túl van a harcon, a megosztottságon. A megértésen keresztül az ember számára kerekké válik a világ.

Két fajta szellemi út van: egyik az, amikor a másikat szolgálom.

A másik az, hogy mindenki engem szolgál. Ez egy piramis szerkezetű, alárendelő viszonyt jelöl.

Az első szellemi utat járja be a Galaktikus Föderáció, a  Lyrai-Szíriuszi civilizációs modellt követve, ami  a mellérendeltségre épít.

A drakonida- reptilián szövetség, meg a többi gyarmatosító faj az alárendeltségre épít. A tekintélyelvűség, a félelem az alapja, módszere a megosztás. Most éppen ezzel tartják karantén alatt a Földet, amit régóta gyarmatként használnak. De valamikor az emberiség magas tudatossági szinten élt a Föld gondviselőjeként.

Az özönvíz után a gyarmatosítók szándéka érvényesült. Az ötödik dimenziós tudatosság visszazuhant harmadik dimenziós tudatosságba. Elkezdődött egy versenyfutás a két tudatossági szint között.

A szellemi hierarchia célja, hogy az emberiség, úgy mint régen, gondviselője legyen a Földnek. Ez a Nimród-programmal indul (amelynek Jézus az örököse) – a mellérendelő szemlélettel, amit a szkíták is képviseltek. Ezt igyekeztek megszüntetni a háttérben működő más szellemi utat járó erők.

Most egy kettősség van – mindenütt. Mellérendelő és alá-fölé rendelő szemlélet is uralkodik. De a magyarság szerepe fontos – mert  a magyarság nem csak emlékszik erre a mellérendelő szerepre, hanem ennek örököse is – ez a mi üdvtörténelmünk lényege.

Ezért fontos a megértés. Ez alapján be tudjuk azonosítani a pozícióinkat – megértjük, hogy a külső erők miért szeretnék, hogy a magyar modell ne működjön. Ebben van a megoldás kulcsa. Ha eljutunk oda, hogy nem hagyjuk magunkat megosztani, ha  a lelkünket működtetjük, akkor kivesszük a fegyvert az ellenség kezéből. A szakralitás képes arra, hogy feloldja  a megosztottságot. Van egy isteni terv arról, hogy a Föld emberi gondviselés alá kerüljön, és ezt nem lehet felülírni.  Csak az a kérdés, hogy mikor, és milyen áron valósul meg. A kérdésre pedig nekünk kell válaszolni, mert a mikor és milyen áron, az tőlünk függ. Feladatunk a tudatszint emelése – mert a megértéssel a félelem a lelkünkből megszűnik. A kilenc fátyol fellebbentése a feladatunk. Embertársainkkal való viszonyunkat ez a kilenc fátyol határozza meg. Aki egy alacsonyabb tudatszinten van, ővele kár vitatkozni, mert úgysem ért meg.

Sokaknak sikerült már az első hét fátylat áttörni, keveseknek az utolsó kettőt.

A nyolcadik fátyol: Áttörve a nyolcadik fátylat megmutatkozik Isten és a Szeretet néven ismert szeplőtelen energia, ami, mint tiszta életerő van jelen minden élőlényben – a kettő egy és ugyanaz. Nagyon mély alázatra van szükség e fátyol áttöréséhez.

A kilencedik fátyol: A kilencedik fátyol áttörése azt jelenti, hogy tökéletesíteni kell azt a tiszta energiát, amit szeretetként ismerünk, ami által valóban egyé válunk Istennel és az Ő formuláival. E tiszta energia tökéletesítésével teljes mértékben elsajátítjuk a könyörületességet és ezzel elnyerjük az áldozat, halál, és a megváltás egyetemes céljának teljes megértését; életünk beteljesedik, és a világot egy ártatlan gyerek szemein keresztül szemléljük, a nyolcadik fátyol mögött meglelt tiszta Szeretetből született mély bölcsességgel.

http://vilagok.hu/index.php?option=com_k2&view=item&id=596:kilenc-fatyol-mely-elrejti-az-igazsagot-az-emberi-lelek-elol&Itemid=581

Tetten érhető Nagy Gábor leírásában az ősi magyar bölcselet lényege.

A világ korunkban alá-fölérendeltségű hierarchiába rendezetten működik. Ebben minden kettősség ellentétpárok formájában nyilvánul meg, amelyben az energiák egymásnak feszülnek.
Ez a szemben állás hatja át a tudatot is, ami minden téren megosztottságot szül. Ez a polaritás, a “vagy-vagy” világa, amely örök konfliktust tart fenn, s elkülönülést hoz.

Az ősi magyar szellemiség viszont mellérendelő rendszerben szemléli a világot. Ez abból ered, hogy Az “ELSő ISTEN” erő, azonos az ős VILÁGVIZEK”-kel. Ő Yotengrit, az első “világtenger-végtelen” erő, aki a fejlődés érdekében kiveti magából a Rossz-at, Jó része pedig Nő-ISTENNÉ, illetve FÉRFI-ISTENNÉ manifesztálódik.

A FÉRFI-ISTEN, GÖNÜZ. jelképe a Nap (belőle a római vallás „gonoszt” csinált) ; a Nő-ISTEN Ukko,  aki a BOLDOGASSZONY, és jelképe a Hold. Primer a nősténység, de princípiumként a nősténység meg a hímség egyensúlyban vannak.

Mindegyik Jó és mindegyikben van aktív és passzív tulajdonság.

A Rossz, az ÁRTó, nem része a dualitásnak. Kívül van és rontja, fékezi az IKERÖRVÉNYLÉST”.  Ennek  a  rossz erőnek megszemélyesítöje UDAG vagy ÁRMÁN (ma: Ármány)

A rossz tehát rajtunk kívül van. Nagy Gábor előadásából az cseng ki, hogy ezt a külső rosszat, az anomáliát nekünk igyekezni kell megérteni. Nincs kivel szembeszállni, harcolni nem kell.  A dualitásban egymást kiegészítve , tehát mellérendelő szemlélet alapján tudunk úgy élni, hogy  szembenállás helyett együttállásban, az energiák párba állításával erősítjük egymást, összeadjuk az energiákat. Ez a valódi dualitás, az “is-is” világa, az együtthatás és felemelkedés megvalósításának útja.

Ez a szerves világkép. Erre épülnek a magyarság hagyományai, kultúrája, ez volt  az ősi társadalmának a szerkezete és ezt kell visszaállítanunk, ha meg akarunk maradni, és nem egymást gyengítve, hanem egymást erősítve, felemelve, szerves együttműködésben szerves társadalmat építeni.

 

2018.III.6

 

2+
Posted in TT videók

További bejegyzések

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük