Menü Bezárás

Miért kell új társadalmat létrehozni? Juhász Zoltán szeptember végi előadása Miskolcon

6-8 éve keresem az igazságot az internet segítségével is.  Szeretném, ha változna a világ és  ehhez hozzájárulnék.

Azok a folyamatok, amik az EU-ban zajlanak, a fehér faj ellen irányulnak. 130-140 éve született ez a terv.  A migránsok Nyugat-Európába igyekeznek, nem Magyarországra. Ide mások jönnek. Kiszemelték maguknak a hazánkat, minket pedig üldöznek, pusztítanak. A magyarság létszáma már csak 6 millió fő körül van. Ha nem vagyunk képesek egymásra találni, a sorsunk megpecsételődött.  Sok fegyvert bevetnek ellenünk: mérgek az élelmiszerekben, chemtrail, oltások, gyógyszerek, kór-házak. Az a hatalom, amely a kezében tartja Magyarországot is, olyan eszközökkel rendelkezik, amilyenekről nem is álmodunk.

Ne várjunk senkire – a változás tőlünk kell, hogy elinduljon. Együttműködés szükséges. Ne a különbözőségeket keressük. Tiszteljük a másik igazságát és kérdezzük, meg, hogy mit szeretne.  Bizonyára azt, „hogy boldog legyen a magyar”. Békében, biztonságban, nyugalomban, szeretetben élni, közösségben, ahol a tudásomért tisztelnek. Nem megyünk szembe senkivel, és nem szidunk senkit.

A magyar államnak ki a tulajdonosa?  Az, aki a pénzét elveszi.  A magyar állam egy részvénytársaság, Amerikában bejegyzett vállalat.  A politikusok csak hűbéresek.

Alaptétel az, hogy ember csak szabályt hozhat, nem törvényt. A törvényt az égből kapjuk, és ember nem változtathatja meg. Jelenleg Istent játszó bűnözők hoznak törvényeket felettünk. A törvény nem tudása nem mentesít – ők ezt állítják. De a legmagasabb törvény az, hogy: ne árts, ne ölj! Az isteni törvényeket betartva lehet boldogan élni.  Egy közösségben  szükségesek a szabályok, hogy  az együttélés módját meghatározzák. Azt csak a közösség tagjai tudják, hogy ők hogy szeretnének élni, nekik kell megalkotniuk a szabályrendszert.

Külső támadásoktól csak a közösség tud megvédeni.

Nálunk most több rendőr érkezik egy kilakoltatáshoz, mint aktivista, aki a kilakoltatottat megvédené.  Erőszakkal bemennek a lakásokba és utcára teszik az embereket. Mert ezt követeli az állam tulajdonosa. „Magyarország egyre jobban teljesít” a tulajdonos felé.  Az állam viszont nem azonos a társadalommal. A társadalom mi vagyunk. Az állam pedig egy erőszakszervezet.

Árpád törzsszövetséggel érkezett a Kárpát medencébe.  De a fia, Vajk a trónért cserébe be kellett, hogy hívja  a papokat és a bajorokat, akik szétverték a törzsszövetséget és a helyébe diktatúrát hoztak létre. Az állam diktatúráját. A magyar ember ára ebben az időben 3 márka volt. A magyarság a legnagyobb rabszolgaságban tengődött. A szentnek tartott királyok ártottak legtöbbet a népnek.  Szent László adományozta a legtöbb földet a katolikus papságnak.

A magyarság nem kérte ezt az államot – megvolt a saját társadalmi berendezkedése, a saját kultúrája.

De fortélyos módon eltiporták és ez azóta van folyamatban. Ki tudnak bújni a felelősség alól.  Mert „jogi személyiséget” hoztak létre, s akik ezt üzemeltetik, azok igazi nagy mágusok.

A jogi személyiséget nem lehet felelősségre vonni.

A pénz urait nem lehet felelősségre vonni.  A magyar pénzrendszert magánvállalkozás hozza létre. A magyar forintot nem  magyar bank hozza létre, a magyar állam nem a mienk.

3 eszközzel érték el, hogy üzemeltessék ezt a rendszert.

  1. Pénzrendszer
  2. Kereskedelem uralása
  3. Média                                                                                                                                                                                                                       A pénzt a semmiből teremtik. A bankjegy, a forint, ami forgalomban van, a Magyarországon levő pénznek csak pár százaléka. A gazdaságban forgó pénz virtuális pénz, az valakinek a hitele.  Azzal, hogy kamat van a pénzen, árucikké válik. Amikor a hitelt visszafizetik,  új hitelt kell felvenni, ahhoz, hogy működjön a gazdaság.

Aki viszont  teremteni tud, a munkájának nincs értéke.                                                                                                                                      Magyarországon nincs magyar nagykereskedelem. Kis körben eladhatod a termékedet, de a magyar gazdaság szempontjából ez nem számottevő.

A szükségletek 60%.-át  elő lehet teremteni 30 km-es körzetben.  Ehhez képest többezer kilométerről hozzák nekünk a mérgezett paradicsomot., mi pedig megvásároljuk a TESCO-ban. Nem támadni akarjuk, hanem elhagyni a multikat. Ne vásároljunk náluk, mert azzal éltetjük őket!

A rendszerváltás idején Magyarország annyit termelt, hogy 30 millió embert tudott ellátni. Ha ma bezárnának a multik üzletei,  pár nap alatt éhínség törne ki az országban.

A média az az eszköz, amivel elhitetik velünk, hogy ez így rendben van. Régen az emberek megbeszélték egymással a gondjaikat és segítették egymást. A székelység meg tudta tartani magát, mert közösségi élet volt, és a szabályokat maguk alkották.  A Tudatos Társadalom alapszabályzata hasonlít ehhez a szabályrendszerhez. Meg kell alkotni a közösséget és alkalmazni a szabályrendszert, átalakítani a közösség igénye szerint. Itt 20-an vagyunk  és még van 20000 ember a városban, aki így gondolkodik. Meg kell találni őket és bevonni a közösségbe.

Nézzük meg ezeket az elemeket a Tudatos Társadalom rendszerében!

A Tudatos Társadalom a valóságból indul ki.  Sok területen tapasztaljuk a rendellenességeket. Az egészségüggyel sok gond van. A nők a kór-házban szülnek,  és mindjárt vér folyik. A nők régen nem fekve szültek. Bernád Ilona népi bába hosszasan tud beszélni arról a csodáról, amikor a nők életet adnak a gyermeküknek,  természetes körülmények között.

A Tudatos Társadalom egyik projektje: szülőotthonok építése. Van már olyan polgármester, aki támogatja.

A porosz  iskolarendszerrel  a gyerekeket tönkre teszik. Az év nagy részében arra kötelezik a gyerekeket, hogy ne a szülő mellett, hanem  idegen szellemiségben nevelkedjenek, ami a magyar népnek nem sajátja . Régen a nagyszülők átadták a tudást a gyerekeknek.

Miért nem csinálunk magyar iskolákat? Hiszen az iskolába járás nem is kötelező – csak a tananyag elsajátítása kötelező, amiből a gyerekek levizsgázhatnak. Közben pedig tanulhatják az igaz tudományokat a magyar iskolákban, a népiskolákban. Ezek létesítése is a Tudatos Társadalom projektjei között van.

Az élelmekkel mérgeznek bennünket. Bizonyos kenyérfajtáknak 26 féle összetevője  van. Mire kell ennyi összetevő? Csináljunk malmokat!  Ahol magyar gazdák által termesztett tönkölyt őrlünk, és abból sütjük a kenyeret!

Ez is a Tudatos Társadalom projektjei között van.

Aki mindezekkel azonosulni tud, csatlakozzon a Tudatos Társadalomhoz! Együtt kell megvalósítsuk a terveket!

2017 februárban jött létre a Tudatos Társadalom weblap, ahol közzé tettük a rendszert, így megismerhető az interneten. A szoftver csak egy segítség a tevékenység lebonyolításához.

Ma már közszereplők is elismerik, hogy ez a kulcs. Magas tudatossági szintet kell elérni.  Akkor nem vagyunk kifoszthatók. Segíteni kell  az embereknek, hogy megértsék – egy hamis világban élnek, amiből ki lehet lépni. Otthagyni a TESCO-t, a TV-t, a bankokat, az orv-osokat, akik orvul támadják az egészségünket. Az emberek félelemben élnek. A félelmet kell kioltani a lelkükből.

Minden szakterületen vannak teendőink. Ezért felelősséggel kell  szakműhelyt választani annak, aki belép a Tudatos Társadalom közösségébe. Az elsődleges mellett még két hobbi szakműhelyt választhat, ahol ugyancsak felelősséggel teszi a dolgát, de döntéshozáshoz az elsődleges szakműhely számít.

A havonta befizetett 2000 forint tagsági díjból 1000 forinttal az elsődleges szakműhelyünk működését támogatjuk.

A változások elindításához gazdasági programot alkotunk. Összegezzük, hogy mennyit fogyasztunk el egy hónapban, évben mindenből. Amikor a közösség tagjai látják az igényt, akkor előállítják a szükséges termékeket. A szükségletek alapján megszervezzük a termelést. A termékek szállításához egy logisztikai rendszert alkotunk.

Miskolcon 160000 ember él.  Meg lehet szervezni, hogy a vidék ellássa magát.  Ma a vidék szét van verve.

A Tudatos Társadalom közösségében működik egy belső pénzrendszer a közösség tagjai számára. Ez nem helyi pénz – a helyi pénzt banki pénzrendszer hozza létre. Ez egy clearing pénz,  kamatmentes, csak értékmérő funkciója van. A pénzegység a KP (Közösségi Pénz).  Értéke: 1000 KP-nek egy óra könnyű, szakértelmet nem igénylő  fizikai munka felel meg. Ennek segítségével a közösségben létrehozott értékeket kicserélhetjük egymás között.  Termékeket, szolgáltatásokat.  Webáruházat működtetünk.

Az egymás fölé épülő kereskedelmi rendszerek képesek újjáéleszteni a  magyar nagykereskedelmet.

A magyar vállalkozók  helyzetén segítenünk kell.  Van egy platform  számukra a honlapunkon.  Keressük meg őket, és tegyük ki erre a platformra.

Amíg a társadalomnak nincs pártatlan, független médiája, addig nehéz dolgunk van.  Mit lehet tenni, hogy amit képviselünk, 2-3 nap alatt eljusson 200000 emberhez?  A média akkor ér valamit, ha többszázezer emberhez eljut. Keressük azokat az embereket az országban, akik értéket teremtenek és a CMM televízió megmutatja őket, hogy ne maradjon zárt körben az ismertségük. A média  működtetésének  költségei  vannak.  Ezeket a költségeket az a társadalom kell, hogy  állja, amelyik számára működik a média. Kell egy jogi háttere legyen a médiának, ami most a Civil Multimédia KFT, és ami jelenleg súlyos anyagi gondokkal küzd.

Meg kell hogy szervezzük magunkat, össze kell adjuk az erőforrásainkat. Ha szervezettek vagyunk, akkor ismerjük egymást, látjuk, hogy hányan,  és kik vagyunk. Látjuk az erősségünket.

Vissza kell tanítani a nemzetet arra, hogy megérezze az erejét,  és változást hozzon. Például a parkolást  1 hónap alatt le lehet rendezni a belvárosban és több városban.  Miért nem szüntetjük meg?

Az egymás kiértesítésére van egy akciótervünk – pontos menetrenddel. 3-4 nap alatt 3-4 millió embert meg lehet interjúvolni. Az utolsó szinten, a nagycsaládok szintjén  már személyes kapcsolódásokkal.

Ez a rendszer  biztosítja, hogy érvényesíteni tudjuk a társadalmi követeléseinket. A társadalom médiája pedig közvetíti a többiek felé is. Például elérhetjük ezzel, hogy az oltások ne legyenek kötelezőek, hanem választhatók legyenek. Vagy azt, a pozsonyi csata ünnepe nemzeti ünnep legyen.

A hatalomnak a tudatos egyénekre nincs hatása!

 

Lejegyezte:

Kiss Mária Katalin

 

 

 

4+
Posted in Eseményekről

További bejegyzések

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük