Menü Bezárás

Money, Money, Money

90-es évek vége felé, egy csendes őszi reggel a titkárnőm könyvet tett az íróasztalomra azzal, hogy szerinte ezt érdemes lenne elolvasnom. A könyv Napóleon Hill: Gondolkodj és gazdagodj műve volt.

Párnap alatt végeztem vele, s mikor mosolyogva visszaadtam újabb könyveket rakott elém. Kiyosaki: Gazdag papa, szegény papa, Cashflow-négyszög. Ha valaki nem olvasta volna ezeket a bestsellereket, a témájuk a gazdagodás, a pénzáramlásának irányítása. Egyszerű és világos volt, el kell sajátítani ezeket a módszereket, motiválódni kell, és bárki milliárdos lehet. A pénzt szeretni kell, tanították ezek a könyvek.

Megkérdeztem a titkárnőmet, ő olvasta ezeket az okos könyveket. Igen – válaszolta – sőt, otthon még három polc tele van hasonló témájú művekkel és már azokat is mind elolvasta. – Akkor, hogyhogy még mindig nálam dolgozik fizetésért? Kérdezetem. Nem jött értelmes válasz, csak kifogás és hárítás.

Az elmúlt több mint huszonöt évben, javarészt vállalkozóként hajtottam az anyagi függetlenség felé. A fent említett könyvek is, és sok előadás, tréning mind arról győzködtek, hogy legyek, és hogyan lehetek én is milliomos…

A gazdagoknak olyan jó! A luxus élet annyira vonzó!   Én is így találtam, egy ideig…

Csak lassan értettem, meg, hogy ez a „Nagy Átverés” Ha „beszállsz” a legnagyobbat kell a gazdagságért cserébe adnod! Magadat! A lelkedet kell feladnod, könyörtelenné, korrupttá, kell válnod!

 

Az anyagi sikerhez nem tehetség kell, hanem érzéketlenség!

…és fontos érteni, hogy a gazdagodás egy lejtő. Minél nagyobb a vagyonod, annál többet akarsz, és annál több a veszteni valód.  Vagyis a szorongás a mindennapjaidba költözik, állandósul! Szorongással a lelkedben sosem leszel boldog, és soha nem leszel szabad!

Az egyik Rockefellert kérdezték:  – Mennyivel lenne elégedett?   – Még többel! – Válaszolt.

“A Föld erőforrásai bőségesen elegendőek mindannyiunk szükségletire. Azonban nem elegendőek mindannyiunk kapzsiságára.” Gandhi

Ahhoz, hogy gazdag legyél, az Egód kezébe kell adnod az életed. Ez kell, legyen a főtörekvésed!

 

„…a vagyonszerzést az értékelés rendjében az utolsó helyre kell tenni, minthogy összesen három dolog az, amire az emberek törekvése irányul, a harmadik és utolsó helyen áll a vagyonszerzésre irányuló törekvés, a test gondozása a középső helyen, első helyen pedig a léleké.”    Platón (i.e. 427-347)

 

A második főbűn a fösvénység:

„A megszerzett véges javakhoz való rendetlen ragaszkodás. E ragaszkodás megmutatkozhat a szerzés túlzó vágyában (kapzsiság) és a megszerzett dolgok rendetlen birtoklásában. A birtoklás túlzottságát jelzi, hogy a fösvény a számára szükséges mértékben sem válik meg javaitól, nem költi pénzét, esetleg nagy vagyon birtokában is nyomorog. A fösvénység a világ javainak túlzott szeretete, az azokhoz való beteges ragaszkodás. A fösvény ember mindent magának akar, mindent meg akar szerezni, és semmit sem tud kiengedni a kezei közül. Azt hiszi, maga rendelkezik az anyagi javaival, gazdagságát csak a saját ügyességének köszönheti. Ezért a fösvénység a kevélység édes gyermeke. Aki magát Isten fölé helyezi, az előbb-utóbb azt hiszi, az egész teremtett világ őérte van, és ezért minden őt illeti meg.”

A gazdagodás, a vagyonszerzés az anyagi függetlenség, mint életszemlélet, nem valódi természetes törekvésünk, ezekkel a fösvénység fertőzött meg bennünket.

……

A gazdagsághoz pénz kell. De mi is valójában a pénz? Mit tudunk róla?

Pénzre természetesen szükség van, és bármi lehet, amit egy közösség kölcsönösen csereszközként elfogad. Nem a pénz az érték, hanem az, amire cseréljük. A pénzt nem lehet megenni, nem melegít, és még csak nem is öltöztet…

Az ősi pénzek sokfélék voltak és jól működtették a társadalmakat. Érdekességként Angliában rovátkol bot volt a fizetőeszköz kb 600 évig. A kincstár botokat rovátkolt be aztán hosszában félbe vágta őket. Az egyik fele maradt a kincstárban a másik forgalomba került.

A modern pénzrendszer egészen másképp működik. Világunk szétzüllesztésért, sok százmillió ember kiirtásáért, értelmetlen háborúkért, járványokért, a föld mértéktelen lepusztításáért, lelki és anyagi elszegényesedésünkért egyértelműen ez a rendszer, és a rendszert működtető hatalmi körök, s az őket kiszolgáló politikai elit a felelős.

Ez a pénzrendszer a Titanicunk! …és a jéghegy már meg volt!

 De hol és hogyan tévesztett utat, hogy lett egy hasznos, a gazdaság segédeszközéből gyilkos fegyver? Hogy tehetett bennünket ennyire érzéketlenné, vakká, kapzsivá?

Addig, amíg az állam állította elő az országa számára szükséges pénzeszközöket, addig rendben mentek a dolgok..

Aztán megjelentek Európában a magán pénzcsinálók (kezdetben aranyművesek), és nagyjából a felfedezések korában bevezették a kamat (uzsora) fogalmát és megteremették annak társadalmi és politikai elfogadtatását.

Ez a történelmi pillanat, ami az emberiség rablánca verésének kezdete. A hitellel megteremtődött az adósságcsapda és ez mérhetetlen hatalmat biztosított a hitelezők számára. Az a lényeg, hogy ezt megelőzően a jövedelemszerzéshez valami munkavégzés kellett (szellemi, fizikai), tehát az érték teremtője az ember volt. A kamatszedés elfogadtatása azt eredményezte, hogy ezt követően munka nélkül is jövedelmet (uzsorát) szerezhetett az, akinek volt pénze. Ráadásul, ha valaki a pénzét „dolgoztatja” még befolyást is szerezhet azokon, akiket adósává tesz úgy, hogy magát „jótevőként” tüntette fel.

Ez a kritikus pont! A lényeg nagyon nehezen fedezhető fel, hisz úgy tűnhet, hogy ez egy pozitív kitörési pont. Szerezz pénzt, aztán dolgozzon helyetted, és Te felszabadulsz a munkavégzés alól.

Ha pénzt hitelezünk és uzsorát szedünk, több lesz a pénzünk, de nem teremtődik több érték! És itt beindul a spirál. Több pénzből, több hitelt, még több uzsorát lehet keresni. Mára a földünkön „beárazható” vagyonhoz képest ezerszeres a nyilvántartott „pénzkészlet”! Tehát a létre hozott pénz 99%-a csak számlakivonatdísz, nem használható semmire.

Újabb történelmi fordulat mikor is a pénzteremtés joga pár család monopóliuma lett, így a hatalom koncentrálódott és országhatárokon nyúlt túl. A földünk valódi erőforrásainak kb. 40 %-a ezé a néhány száz emberé! De nem csak az erőforrások. A gyógyszergyártás, a fegyvergyártás, élelmiszergyártás, a média, az olaj biznisz, de a kábítószer üzlet is. Ők a világunk és lelkünk urai.

Az USA-ban a függetlenségi háború elsődleges oka az angol központi banktól („nemzetközi bankár” csoport) való elszakadás. Bár a függetlenségüket kivívták az amerikaiak, de a pénzurak nem adták fel és 1913 karácsonya óta az amerikai dollárt magánvállalkozásban (FED) állítják elő. Csak megjegyzem: adómentesen!

„…A bankszektor lényege, legyen szó nemzetekről, vagy egyénekről, az, hogy adósává tegye (…) és akié az adósság, az irányít mindent…”         (idézet  A bűn árfolyama filmből)

1992-ben közgazdaságtan vizsgán a Pénzt húztam tételként! Visszagondolva…  Mennyire keveset és felületesen tanítottak róla. Pedig az a helyzet, hogy még csak közgazdásznak sem kell lenni a pénz működésének, szerepének a megértéséhez.

 A pénzteremtés ma a legtöbb („fejlett”) országban nem a nemzetek polgárai által létrehozott államszervezet joga! Nem a pénzügyminiszter dönt arról, hogy mennyi pénz legyen a gazdaságban. Ezt a döntést magántársaságok (Bankok) jól fizetett Managerei hozzák meg, kifejezetten üzleti, vagyis nyereség szerzési szándékkal vezérelve. A legtöbb esetben ezeknek a cégeknek a tulajdonosai nem is a nemzet polgárai, és a megszerzett profitot ki is viszik az országból. Ezt a jogot törvények (nemzetközi egyezmények) biztosítják és „szabályozzák” a pénzintézetek számára. Vannak kivételek, mint Norvégia, Izland, Oroszország, Irán, Kína, Japán, Brazília… A közös bennük, hogy egyik sem EU ország! ( Korábban Irak és Líbia sem engedte be az IMF-et)

Az újpénz hitelügylet kapcsán teremtődik, és csak virtuálisan létezik. Ebben az ügyletben a hitelt felvevő fedezete az egyetlen valóságos dolog. Fontos tudni, a bank nem a saját, vagy ügyfelei pénzét helyezi ki! A hitelbe adott pénzt a semmiből teremti, úgy, hogy az alkalmazott megterheli az ügyfél számláját a hitel összegével és megkérdi hová utalja, s a választól függően küld egy elektronikus levelet a másik banknak… A pénz megteremtődött!!!  Érthető?

A hitelpénz a visszafizetést követően meg is szűnik! Ami nem, az a kamatkövetelés. A kamatra a bank nem teremt forrást. A kamat visszafizetéséhez újabb hitelre van szükség. Ez a vég nélküli eladósodás motorja, egyben a záloga is, hogy egyszer ez a pénzügyi rendszer össze fog omlani.

Hitelt vehet fel magánszemély ingatlana fedezetére, vagy vállalkozás, vagyona, árukészlete terhére, de vehet fel egy állam Kormánya is polgárai terhére!

“A bankok pénzteremtő eljárása oly mérhetetlenül egyszerű, hogy az elme képtelen felfogni.” (John Kenneth Galbraith, közgazdász)

A mai pénz mögött semmilyen valós fedezet nincs, értékét a már forgalomban lévő pénz biztosítja. Minden milliárd újpénz tovább hígítja a pénzpiacokat. Minél több a pénz annál kevesebb lesz az értéke. És itt is az adósság spirál! A már meglévő adósság kamatainak visszafizetéséhez újabb hitel kell, a több pénz értékcsökkenést eredményez, tehát nőnek az árak, így már nem csak a kamat, hanem a tőke visszafizetés is újabb hitelt igényel…. és így tovább a gödör aljáig.

Az MNB ma már se nem Magyar, se nem nemzeti. A Brüsszeli központi bank M.o.-i fiókja.

Tehát: Brüsszel hitelt ad az MNB-nek euróban kamattal, amin államkötvényeket vásárol a Magyar Államtól és azokat eladja a tőzsdéken és a bankoknak.. Nos így kerül, került pl. magyar államadósság uzsorások kezébe. Ismerjük fel a tényt, hogy Európa csaknem összes országa súlyosan el van adósodva, de nem másik nemzetek felé, hanem nagyjából ugyanannak a nemzetközi uzsorás csoportnak!

“Tenger a pénz, melyben elsüllyed

Sok hajó: elv, jellem, becsület.”                  (Petőfi Sándor)

 

Nemzeti valutánk a Forint értékét ma nem a Magyar gazdaság teljesítménye határozza meg, hanem tőzsdei befektetők, a Pénzurak kény-kedve, fösvénysége.

A Kormány minden egyes forinttal, amit az államkötvényekért cserébe kap, tovább növeli az állam adósságát.  Az állami kölcsönöknél, nincs kezes, az állami garancia adás fedezetei MI VAGYUNK! Az ország polgárai, ingó és ingatlan vagyonunkkal! Mindannyian!

A résztartalékra épülő banki szabályok a jegybankok által vezérelve a modern rabszolgaságrendszere. A pénz adósságból keletkezik. Mit csinálnak az emberek, ha adósságban vannak? Elmennek dolgozni, hogy kifizessék. De ha a pénz csak adósság útján jöhet létre, hogyan lehet a társadalom adósságmentes? Sehogy, és éppen ez a lényeg.

A vagyon elvesztése miatti félelem, a kétségbeesett igyekezet fennmaradni, az állandó adósság és infláció az elkerülhetetlen hiánnyal együtt a pénzügyi rendszerben, melyet a soha vissza nem fizethető kamat hoz létre, folyamatban tartja a bér-rabszolgaságot, melyben milliók tapossák a mókuskereket. Egy birodalmat tartva fenn, melyben csak a csúcson lévő elit profitál igazán.

A nap végén felteheted a kérdést: kinek dolgozol valójában? A bankoknak. A pénz bankokban születik és végül oda is áramlik. Ők az igazi mesterek az általuk támogatott vállalatokkal és kormányokkal együtt. A fizikai rabszolgaságban az embereket etetni, itatni kell és fedelet adni a fejük fölé. A gazdasági rabszolgaságban az emberek magukat etetik és itatják. Ez az egyik legszellemesebb csalás, amit társadalmi manipulációra kitaláltak. Ez a rendszer lényegében egy láthatatlan háború a lakosság ellen.

A „Nagy Átverés” része az is, hogy elhitették velünk, ennek így kell lennie és nem tehetünk semmit. Sőt, még örüljünk is!

Kis ország vagyunk… Európához tartozunk!

Amikor Moszkvából dirigáltak tankokkal adtak hangsúlyt mögé, ma Brüsszelből dirigálnak s az IMF a fenyegető rém. A helyzet semmivel sem lett jobb.

A Magyar államadósság már régen nem valódi hitelek törlesztése, hanem a fentebb leírt adósság spirál folyamán létre jött végeláthatatlan kamatok fizetése. A kamatok kamatainak a kamata…. A Miniszterelnök szerint az elmúlt évi adóbevétel 2,6  millió magyar befizetése alapján jött létre. Ők tartották el mind a (közel) tízmillió Magyart! Tehát az ország egynegyede akkor is képes fenntartani a működést, ha a jövedelem 70%-a „adósság” törlesztésre megy. ….és akkor hogy lehetünk csődben? Mesterségesen!

Brazíliában a központi bankot a pénzügyminiszter irányítja. Létrehoztak egy állami bankrendszert s a lakosság lakáshiteleit kamatmentesen ezen keresztül finanszírozzák. Az országban működő külföldi bankok csak a tőkéjük erejéig hitelezhetnek, s a nyereségük 25%-át vihetik, csak ki az országból a többit ott kell befektetniük. Brazília kiszabadult az IMF karmaiból és valódi fejlődésnek indult.

Izlandot elsőként gyűrte le a 2008-as válság. A kis ország totális csődbe került. A polgárok kifosztása tökéletesen sikerült a korrupt politikusok közreműködésével. Aztán mikor megértették mi történt elzavarták a politikusokat a parlamentből, Majd „hivatásosok” helyett saját valódi képviselőiket ültették a parlamentbe. Megállapították, hogy az országot csalásokkal, jogtalan módon tették tönkre, s az adósságok valójában nem is léteznek! A válság csak 4 éve volt, de Izlandon ismét társadalmi béke nyugalom és jólét van.

Tehát van megoldás! Ki lehet törni, ki kell lépni az adósság csapdából, lehetőleg mielőtt maga az egész nemzetközi pénzügyi rendszer összeomlik. De a parlamentet jelenleg megtöltő politikusok ezeket a lépéseket biztosan nem teszik meg. Ahhoz új, politikus mentes népképviseletre volna szükség. …és ebben a megosztott országban egységes akaratot összehozni….

De akkor mit tehetek Én?

Kapcsold ki a televíziót, a rádiót, mert a szellemi rabságban tartásod eszközei. Ne foglalkozz a politikusok szövegelésével! Ne hagyd, hogy reklámokkal bombázzanak, hogy bulvárral bomlasszanak, hogy „hírekkel” ködösítsenek!

Ne tartsd a pénzed Bankban!!!  Ne használj bankkártyát! Átutalások helyett intézd az ügyeidet készpénzzel.

Keresd meg és csatlakozz a környezetben működő helyi pénz, vagy zöldpénz rendszerhez!

Egyre több ilyen van! Találd meg a helyed a saját közösségedben!

Ne vásárolj a multiknál, helyette keress őstermelőkhöz kapcsolatot. Csak Magyar terméket vásárolj és csak azt, amire valóban szükséged van! Hamarosan gyógyszerre is kevesebbet kell költened….

 

Legyél TUDATOS!

Ébredj fel végre, és maradj is ebben az éber állapotban!

Juhász Zoltán

3+
Posted in jzblog, Tagjainktól / Jegyzetek, írások

További bejegyzések

1 Comment

 1. Kiss Mária Katalin

  “Kapcsold ki a televíziót, a rádiót, mert a szellemi rabságban tartásod eszközei. Ne foglalkozz a politikusok szövegelésével! Ne hagyd, hogy reklámokkal bombázzanak, hogy bulvárral bomlasszanak, hogy „hírekkel” ködösítsenek!

  Ne tartsd a pénzed Bankban!!! Ne használj bankkártyát! Átutalások helyett intézd az ügyeidet készpénzzel.”

  Pont ezt teszem. És azóta szabadabbnak érzem magam.
  Egyébként még a postán sem a “rózsaszín csekk” a pénzküldési módszerem, hanem egyszerűen sima borítékban küldök pénzt.

  0

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük