Menü Bezárás

NÉP és nemzet – Bevezető

Az elmúlt évtizedekben alattomos pszichológiai hadviselés kezdődött a magyar NÉP identitásának lerombolására, hogy gyarmattá tegyék, majd földjét megszerezzék.

A választás azért esett a magyar népre, mert egyrészt könnyen sebezhető, másrészt kihívóak hazájának védelmi és természeti adottságai.

A magyar nép sebezhetősége abból áll, hogy Európában nincsenek olyan természetes szövetségesei, mint például a szláv népeknek, illetve a hazájának területén élő másik meghatározó nép tulajdonképpen rejtőzködő életmódot folytat (kisebbségi törvény), így a magyarokat belülről IS támadhatja.

Védelem tekintetében az Alpokalja-Duna-Balaton által meghatározott terület kiváló adottságokkal rendelkezik a hagyományos fegyveres fenyegetésekkel, valamint a migrációval szemben.

Természeti adottságai közül fontos a fennmaradó terület bő vízellátása és csatornázhatósága, bőven termő területe így biztosíthatja a fő védelmi vonalon belül élők ellátását.

Trianon tragédiájával sérülékenységünk tovább nőtt, hiszen lakosságunk homogénebb lett, egy országunkat ért esetleges támadás miatt még kevesebben sietnek segítségünkre, területünk pedig kisebb, elfoglalása esetén tehát könnyebben megtartható lett.

Trianon második felvonása egy pszichológiai hadviselési, illetve egy gazdasági átalakítási folyamat; mindkettő a magyar nép hazájának eladását célozza.

A pszichológiai hadviselés lényege a NÉP és a nemzet fogalmának tudatos összemosása, ami a magyar NÉP identitásának végletes szintű felőrlődéséhez vezet. Egy identitás nélküli nép pedig képtelen az összefogásra, képtelen szuverenitásának megőrzésére, képtelen földjének és otthonának megőrzésére, sorsa csak a szolgaság vagy a feloldódás lehet a világ népeinek tengerében.

A MAGYAR NÉP A SZUVERENITÁSÁT MÁR ELVESZTETTE, AZZAL, HOGY AZ ORBÁNIZMUS KORÁBAN MÁR NEM HATÁROZHATJA MEG ÖNMAGÁT SEM, ÉS A MAGYAR NÉP KIFEJEZÉS NEM SZEREPEL MÁR A ”SAJÁT” ALAPTÖRVÉNYÉBEN SEM. MOST A MAGYAR NÉP HAZÁJA VAN SORON!

Megőrzésének első lépése népünk identitásának visszaállítása.

NÉP és nemzet

Téves felfogás szerint a NÉP egy ország lakossága, amire a népszavazás szóból lehet következtetni. Eszerint tehát Magyarország lakossága mind magyar. Ez nem csak téves, de veszélyezteti is a magyar nép fennmaradását!.

Mert a romániai magyarok nem a román, hanem a magyar nép gyermekei. A Magyarországon élő zsidók nem a magyar nép, nem Attila népének gyermekei, hanem Izrael leszármazottjai. Ha egy magyar Hollandiában dolgozik, attól még nem válik hollanddá. (Itt megjegyzendő, hogy a magyar, a holland, a román önmagában kizárólag a népre utalhat. Amennyiben a jelző állampolgárságra, nemzetre, eredetre utal, azt a vonatkozó főnévvel kell jelezni. Például osztrák állampolgár, belga nemzet, magyar gyártmány.)

A nép az egy vérből valók nagy családja. Akik hozzájuk érkeztek, akik beolvadtak, azok egy vérré váltak az adott néppel. Akik azonban elkülönültek, vagy akiket kirekesztettek, azok nem váltak a nép gyermekeivé. Az egyén mondhatja magát egyik nap piréznek, másik nap pedig hottentottának, de attól még nem válik azzá. Egy nép tagjává akkor válik valaki, ha nem csak ő akarja azt, hanem nép is befogadja őt.

A világ népei egyenrangúak. Amelyik nem így gondolja, az megégetheti magát. Ez tehát azt jelenti, hogy egy adott személy csak egy nép gyermeke lehet. Lehet kettős, hármas, hatos állampolgár, de nem mondhatja magáról, hogy ő egyszerre magyar és mondjuk piréz. Ennélfogva a piréz sem mondhatja magáról, hogy ő magyar is. Ha mégis mondja, a magyaroknak nem elhinni kell a mesét, hanem ellenséges szándékként kezelni. És ha a piréz nem ügyeskedik a magyarral szemben, akkor a magyar békésen fog vele élni akár a saját hazájában is. Mert a magyar befogadó és békés nép. De ki a magyar?

 

 

A MAGYAR

1./ A MAGYAR NÉP ATILLA leszármazottjainak és az általuk befogadott békés és dolgos szándékkal érkezők nagy családja. (Tehát nem az a magyar, aki itt él, hanem akit a magyarok családjukba befogadtak, mert szándékuk békés és dolgos. Nyilván nem lehet befogadni azt, aki elkülönül, aki bár a mi hazánkban él, egy másik néphez tartozónak vallja magát.)

2./ A MAGYAR NÉP NEM KIVÁLASZTOTT, sem más nép elnyomására, sem más nép kiszolgálására. (A magyar nép elítéli azokat a személyeket és közösségeket, amelyek vallási, etnikai, genetikai vagy egyéb alapon magukat felsőbbrendűnek hirdetik, vagy másokat megkülönböztetnek.)

3./ MAGYARORSZÁG A MAGYAR NÉP HAZÁJA. (És nem azok lesznek a magyarok, akik a magyar népet a hazájából kiszorítva az országba beköltöznek.)

 

 

 

A NEMZET egy alacsonyabb rendű, mégpedig politikai kategória, nem összekeverendő a nemzetséggel. Gondoljunk csak arra, hogy a népmesék, a néphagyományok, a népköltészeti alkotások, a népviseletek több ezer évesek, míg a nemzeti dohánybolt, vagy a nemzeti konzultáció napjaink műremekei.

Petőfi Sándor a Nemzeti dal megírásakor a magyar nép önrendelkezését követelte. A nemzet a nép és az önrendelkezését biztosító intézményrendszer (földterület, törvényhozás, közigazgatás, igazságszolgáltatás, tájékoztatás) összessége. A Trianonnál elszakított magyar testvéreink akár hogyan is fáj, jelenleg nem tartoznak a magyar nemzethez, ők a magyar nép gyermekei. (Nyilván ez ellen tiltakoznak, de ennek az oka az, hogy nincsenek tisztában a fogalmakkal.)

A határainkon túl élő magyar testvéreink nem a magyar törvények szerint élnek, jelenlegi lakóhelyük életét nem a magyar kormány döntései határozzák meg, ügyeikben nem a magyar bíróságok ítélkeznek. Nemzetünket nem azért szaggatták darabokra ellenségeink, hogy az elszakított területeken a magyar nép szuverenitása érvényesüljön.

A magyar-szlovák-ukrán vagy a magyar-ukrán-román hármashatárok térségében élő magyarok felett az elmúlt évszázadokban folyamatosan vették át a hatalmat a különböző nemzetek, hol a magyar, hol a román, hol a szlovák, hol az ukrán nemzet törvényei szerint éltek és bíróságai előtt feleltek, de mindvégig megmaradtak magyarnak, mindvégig egy vérből valónak tartották magukat a magyarokkal.

A nagyhatalmak nemzeteket hozhatnak létre, szaggathatnak darabokra és szüntethetnek meg egy tollvonással. Egy nép fennmaradásáért azonban kizárólag maga a nép a felelős. És ez vonatkozik a magyar népre is. Gyáva népnek nincs hazája, mondja az ismert

Egy országunkban élő arab viszont nem valószínű, hogy egy vérből valónak tartja magát a magyarokkal, bár ez nem kizárt. A magyarok őse ugyanis Attila, az araboké pedig Ismael.

Petőfiék idejében tehát az volt a fontos, hogy a magyar nép megszerezze önállóságát, azaz kiépíthesse a szuverenitásához szükséges intézményrendszert. Ez sikerült.

2019-ben pedig az a fontos, hogy a magyar nép ősei által kiépített intézményrendszeren belül a magyar nép megőrizze vezető szerepét. Ha ugyanis ezt elveszti, akkor hazáját is elveszti. Ebben a tekintetben Magyarországot egyetlen más európai néppel vagy nemzettel sem lehet összehasonlítani, mert senkinek nincsenek olyan adottságai, amelyek miatt őket vagy földjüket mások elérhető zsákmányként kiszemelhetnék. Ezért lenne fontos a magyar ébredés, amelynek első lépése a magyar nép identitásának meghatározása és megerősítése.

A NÉP és a nemzet közül tehát azért a nép a fontosabb, mert ha az kihal, azt nem lehet feltámasztani. Egy nemzeten belül élhet több nép is. Belgiumban például flamandok és vallonok közösen alkotják a belga nemzetet, Boszniában pedig a bosnyákok, a horvátok és a szerbek a nemzetalkotó népek.

Ha Belgiumban kitör egy polgárháború, és az egyik nép megsemmisíti a másikat, attól még a belga nemzet továbbra is fennmaradhat. Bosznia is megtarthatná

Magyarországon két meghatározó nép él, az egyiknek demográfiai, a másiknak a külföldi segítség miatt érdekérvényesítő többsége van. Az egyik nyíltan, a másik gyakorlatilag rejtetten él, ami olyan előnyökhöz juttatja a magyar néppel szemben, ami fennmaradását veszélyezteti.

A magyar nép akkor tud védekezni, akkor lesz képes hazáját megtartani, ha összefog. Jelenleg azonban nem tud összefogni senkivel, mert nincs magyar nép a köztudatban. A nemzeti köztudatban az is magyar, aki ellen a magyar népnek hazája megvédése érdekében össze kellene fognia.

Ezért kell megértetni a magyar néppel, hogy a ráerőltetett nemzeti máz a vesztét fogja okozni. Lehet becsapottként büszkének lenni a nemzetre, de tisztában kell lenni azzal, hogy ez a nép elmúlását jelentheti.

A magyar nép helyzete Európában egyedüli. Ezért egyetlen államtól senkitől sem remélhetünk segítséget, kizárólag az állampolgárok józan ítélőképességében bízhatunk. Nem lehetünk ellenségesek a másik néppel, mert nem ők, hanem szélsőséges nézeteket valló vezetőik akarják a vesztünket. Sőt, nem is a vesztünket, csak a földünket, de az vagy a szolgaságunkkal, vagy népünk elveszésével jár majd.

A magyar nép ellensége tehát nem a másik nép, hanem azok a saját vezetői, akik a magyar népet és hazáját egy másik nép rendelkezésére akarják bocsájtani, akik Magyarországot gyarmati sorba akarják küldeni.

Akik a magyar nép megtévesztése érdekében egy olyan közösség gyarmatosító szándékával fenyegetik a magyarokat, amelynek Magyarország is a tagja.

 

6+
Posted in Társadalom

További bejegyzések

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük