Menü Bezárás

Néprajzi és Kulturális Örökségvédelmi szakműhely

A tudatos társadalom szakműhelyei kutató, szervező, tudástár fejlesztő műhelyekként, és ahol szükséges, kapcsolatépítő csoportokként is kívánnak működni. A műhelyek öntevékeny szakmai csoportok egy adott, vagy folyamatos feladatok céljainak kitűzésére és teljesítésére. Egyes műhelyek igénylik, hogy funkcionális célok üzemeltetésére és működtetésére csoportokat is létrehozzanak.
A szakműhely feladata feltérképezni néprajzi és kulturális örökségünket, megmenteni az elkallódástól. Az őseink által reánk hagyott értékeket hűen ápoljuk és beépítjük modern korunk eredményei közé. A gyermekeket, az ifjúságot a magyar nép kulturális örökségének szeretetére és tiszteletére neveljük. Feltámasztjuk az emberekben az igényt, hogy megbecsüljék, óvják a magyar nép kulturális örökségét.
Kutatásokat végzünk kulturális örökségünk fellehető nyomai után, erre kutatási módszereket dolgozunk ki.

A civilizált ember ősidők óta alakítja át környezetét. Ennek a tevékenységnek az eredményeként az egymást követő civilizációk átveszik a korábbi hagyományokat, a fejlettségi szintjüknek megfelelőt tovább építik, a kultúrájukba nem illőt átadják az enyészetnek, (vagy lerombolják).
Ősi történelmünk, és szellemi hagyományaink valóságos (valóságot egyre hitelesebben közelítő) megismerése nélkül nem tudjuk megérteni az épített környezetünk üzeneteit, sőt, fel sem ismerjük azokat (ld. pld. Boszniai piramisok, melyet a mai tudomány természetes eredetűnek állít be) , így felelőtlenül pusztulásra ítéljük .
Azonban van egy törvényszerűség, mely szerint az ember akkor és azokat az információkat kapja meg, melyek befogadására megérett. Napjainkban az emberiség tudatszintje gyorsuló ütemben fejlődik, őstörténelmünk és az ősi tudás, hagyomány megismerését egyre szélesebb rétegekben igényeljük, s értjük meg. Ennek következménye, hogy egyre többet és többet, egyre régebbi és még régebbi hagyományokat vagyunk képesek megismerni, és beépíteni gondolkodásunkba.
Tudományos kutatások (régészet, műemlékvédelem stb) terén is paradigmaváltásra van szükség.

Az új, holisztikus, rendszer szemléletű megközelítés alapján az úgynevezett „műemlékeink” merőben más megvilágításba kerülnek.
Az emberi civilizáció a Földön sokkal régebbi korokra tekint vissza, mint azt a jelenlegi akadémiai tudomány tanítja. A Kárpát medence régészeti emlékei alapján egy min. többszázezer éves civilizáció nyomai rajzolódnak ki. A jégkorszakok váltakozása miatt olyan megoldásokra volt szükség , mely a túlélést biztosította. Többféle tudományág bizonyította, hogy az ősi kultúrák embere olyan környezet átalakító tevékenységet folytatott, mely mai tudásunk alapján föl sem mérhető, értelmét, célját, funkcióját tekintve. Az alkalmazott technológiák pedig minden valószínűség szerint kozmikus tudást feltételeznek.
Elsőrendű fontosságú megértenünk, hogy az ősi építmények nem csak a hagyományos értelemben vett kulturális jelentőséggel bírnak, hanem nagy részük planetáris energiák mozgatására szolgál (mint pld. a piramisok egész földet átfogó hálózata), melyet olyan ősi civilizációk építettek, akik tisztában voltak ennek jelentőségével, és ismerték azok megépítésének, működtetésének technológiáját. (ld. még Jásdi Kiss Imre kutatásait, „Hatodik pecsét” c. könyvét).

Feladatunk a globális energetikai rendszer megismerése és megértése a holisztikus szemlélet alapján, mely szerint Földünk energia rendszere, valamint a rajta élő emberiség kollektív tudata szoros összefüggésben, egymástól elválaszthatatlanul működik.
Az új megközelítés szerint interdiszciplináris együttműködésre van szükség a régmúlt emlékeinek feltárása és kutatása terén. Ennek részterületei a teljesség igénye nélkül sorolva:
– szakrális geometria (a globális összefüggések és az egyedi építmények vonatkozásában is)
– szakrális földrajz
– Schumann rezonancia (összefüggés az emberi agyhullámok rezgés tartománya és a Föld ionoszférájának rezgéstartománya között)
– kvantumfizikai, kvantumkémiai folyamatok összefüggései az emberi test és a Föld energiarendszere, mágneses tere között
– Tamana kutatás (földrajzi nevek globális rendszere)
– Radiesztézia

– rovásírás jelrendszerek üzenetei az ősi építményekben
– asztrálmítosz
hogy csak néhányat említsek.
Ha megértjük a fent említet összefüggéseket, világossá válik számunkra, hogy a hagyományos „Műemlékvédelem” feladatkörét, funkcióját, célját tekintve nem csak hogy át kell értékelnünk, hanem felismernünk felelősségünket annak vonatkozásában, hogy ha mindezeket továbbra is figyemen kívül hagyjuk, az nagy mértékben fog hozzájárulni civilizációnk leépüléséhez.

Javaslatok, vitaanyagok itt!

Írj nekünk!

A szakműhely levelesládája: orokseg@ttkozosseg.hu

 

2+
Posted in Társadalmi Önazonosság

További bejegyzések

2 Comments

  1. Pingback:Meghívó a Tudatos Társadalom Társadalmi önazonosság szakcsoportjának tanácskozására - Tudatos Társadalom

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük