Menü Bezárás

Rendszerváltás, paradigmaváltás, nagytakarítás és újraállamosítás kell Magyarországon! 2012.06.02.

A klímacsúcshoz:

– Akik húzzák az időt, mert a hatalmat átadni nem akarják, azok az egész emberiség életbe maradási esélyét veszik el!- A franciaországi klímacsúcs „2%-os megállapodása” semmit nem jelent, semmit sem fog megállítani, sem megváltoztatni, sem megoldani, a már beindult negatív természet folyamatok terén. Már ez a megállapodás nagyon kevés, és egyre kevesebb lesz a jövőbeli lehetőségünk….! – Mindenki gondolkozzon el azon, hogy miért?!)

Állami földeladáshoz:

– Nagyon sok magyar ember szeretne földet vásárolni és gazdálkodni rajta, de az éhbérből nem tud, mert a rendszerváltó „elit” kisemmizte, eladta őket a multiknak-, a külföldi és a hazai gengszter „vállalkozóknak” rabszolgának! – A föld mindenkié! Erre születtünk, ez a föld a hazánk, ez biztosítja számunkra a létfeltételeket, amit most a magyar nemzetközösség tulajdonából kivesznek idegen szívű és lelkű emberek, politikusok, eladnak egyes pénzes embereknek, mert a falusi szegény ember nem tud földet vásárolni, az biztos! – A másik! Hé, FIDESZ! Nemcsak gazdák és „vállalkozók” élnek ebben az országban!- A másik! A magyar nemzetközösség miért nem vállalkozhat közösen a mezőgazdaságban, csak egyes embereknek adatik meg ez a lehetőség? Ez a demokrácia? Miért veszik el a magyar nemzetközösségtől a közös vállalkozás lehetőségét? Miért nem vállalkozhat a magyar nemzetközösség a saját maga által megválasztott tisztességes gazdasági szakemberek segítségével a saját maga ellátása és megélhetése céljából és érdekében? Kik és miért tiltják meg ezt a magyar nemzetközösségnek? Miért nem lehet állami, nemzeti tulajdonban a magyar termőföld?- Nem sül le a képetekről a bőr, hogy eladjátok az összmagyarság tulajdonát képező utolsó darab termőföldeket is?! – Már többször megírtam (1999-évben is)! A jelenben és a jövőben a nyugati kapitalizmus 500 éves pusztításának következményeként egyre sűrűsödő és erősödő természeti-, társadalmi és gazdasági katasztrófák várhatóak, és ez nem jóslás!- Ezért a jövőben egy nemzetközösség túlélését, mozgás szabadságát a termőföld-, a gyárak-, az üzemek, a természeti erőforrások stb. tulajdonviszonyai döntően meghatározzák majd! A jelenlegi kapitalista társadalmi és gazdasági modell, tulajdonviszonyok, elosztási viszonyok, és döntési mechanizmusok, egyszerűen lehetetlenné teszik a jövő természeti kihívásaihoz való alkalmazkodást, a globális és lokális kardinális problémák sürgős megoldását, ami előre vetíti az emberiség biztos és gyors kipusztulását! – Kérdés, hogy a kapitalista társadalom (társadalmak) gondolkodó része, meddig hajlandó még tovább menetelni a biztos pusztulás felé? – A változtatási időintervallumot már túlléptük, é s így egyre nagyobb áldozatok és ráfordítások árán élhetjük túl az általunk gerjesztett és okozott természeti változások „visszaszabályozási” válasz reakcióit!
Lázár János – izraeli-magyar állampolgár -, menj Izraelbe az ügynök bandáddal együtt, ott oszd az észt, és ott add el az állami vagyont, az állami földeket,”Izrael földjét”, és ne a magyarokét! A ti kapitalista bűnötök sem évül el soha,ezt tudnotok kell!
( A magyar állami földek eladásához, a vásárlókhoz az üzenetem: Akik nem tudják bizonyítani és igazolni azt, hogy a magyar nemzet javát szolgáló, kétkezű, értékteremtő, saját maga által végzett munka révén és az ezért kapott pénzből vásárolta az állami földeket, attól minden kártérítés nélkül visszaállamosítjuk -, a magyar nemzet tulajdonába visszavesszük a termőföldeket és minden hozadékát, amely belőle vétetett!- V.K.S.)

Újra államosítás kell, és Rendszerváltás nagytakarítással egybe kötve! Új vezetők kellenek Magyarországon!
– Állami vezetőnek: tisztességesnek, jellemesnek, a nemzet iránt elkötelezettnek és szolgálat késznek kell lennie, a magas szakmai tudáson kívül! Az állami-, nemzeti vállalkozásokat is lehet jól vezetni, csak jó vezető kiválasztás kérdése az egész, és nem más!
(A facebook az általam közé tett anyagok megosztásakor lehagyja az általam írt írásokat és megjegyzéseket! Ha megosztani akartok, akkor Ctr.+ C kijelölést és Ctr. + V beillesztést használjátok!)

Bevezető írás és szerkesztés: V.K.S.

1. Az újra ÁLLAMOSÍTÁS szükségessége és SZEMPONTJAI (!) A JELENRŐL ÉS A JÖVŐRŐL!

Magyarországon, de a világon máshol is, ahol privatizálták a nemzeti vagyont, láthatóvá és az emberek többsége által megtapasztalhatóvá vált annak a többségre nézve rendkívül káros volta és következménye. Az adott nemzetközösség által létrehozott nemzeti vagyon eladása többnyire olyan gyenge jellemű és erkölcsű magánemberek kezébe került, akik az adott társadalomban a legagresszívabb módon -, fondorlattal-, erkölcstelenül, és törvénytelenül jutottak nagy jövedelmekhez, amiket felhasználva vásárolták meg a nemzett közösség által létrehozott tulajdont és vagyont, többnyire jóval értéken alul. Magyarországon ezek az emberek – rákos sejtek – lettek: a nagy befektetők, a nagy vállalkozók, a nagy tulajdonosok, a nagy tőkések, a bankárok, a milliárdosok, a Nyertesek, az „elit”, a vezetők, az irányítók, a menedzserek /néhány kivételtől eltekintve!/. A tisztességeseket – az egészséges sejteket – kiszelektálták maguk közül. Az állandó megszorító intézkedésekkel-, a folyamatos áremelkedésekkel a többséget szenvedtetik, maximálisan kizsákmányolják, állandóan becsapják a lakosságot, miközben ők maguk dőzsölnek, szórják a milliókat luxusra, „tőkét” halmoznak fel, tékozolnak és pocsékolnak. Így Magyarországon is általánossá vált a társadalom rothadása, erkölcsi-, tudati leépülése, a szervezet leépülése. A társadalom többségének leépülése tudatilag és erkölcsileg a gazdaság egészére hat, visszahat, visszaveti a gazdaság fejlődését, de a társadalom fejlődését is, ami a természet pusztításában is megnyilvánul. A leépült és erkölcstelen társadalomban – a rákos szervezetben – pedig a káosz és az anarchia lesz az úr, ami a bűnözés, a forradalmak, a háborúk, a pusztítás és a pusztulás, a halál melegágya. De ki akarja ezt?! Kinek áll az érdekében, hogy a világon és Magyarországon is a káosz és az anarchia legyen az úr?! Már közismertek ezek: a vállalatok-, civil szervezetek-, emberek-, név szerint is. De azt is nagyon jól tudjuk, hogy a jelenlegi gazdasági -, társadalmi modell: a kapitalizmus, a polgári „demokrácia”,a fogyasztói társadalom, az ember és a természet maximális kizsákmányolására törekszik, folyamatosan tékozol, nem törődve a holnappal, a jövő generációjával, a természet pusztulásának a következményeivel, az ember és a természet regenerálódási idejével, a nem megújuló (fosszilis) természeti erőforrások újratermelődésének idejével, a termelés során a természet körforgásából kivett anyagok visszaillesztési-, visszailleszkedési idejével a fenntarthatósággal; tisztességgel-, erkölcsösséggel-,az igazságossággal-, ami a természet az emberben megnyilvánuló természet visszaszabályozási folyamat stb.. – Azt is tudjuk, hogy a kapitalista téveszmések, a milliárdos paraziták, az általuk jól megfizetett média segítségével, jogszabályok-, szabályok folyamatos változtatásával és egyéb pénzügyi és gazdasági eszközökkel társadalmi káoszt és anarchiát, viszályt és háborúkat gerjesztenek (migrációt is), idéznek elő, mert jól tudják, hogy a társadalmi káoszban és anarchiában vergődő atomizált társadalom védtelen és teljesen kiszolgáltatott, ezért maximálisan kizsákmányolható, minden vagyona és értéke könnyedén-, könnyűszerrel elvehető. (Igaz, Soros György és társasága,társadalmi káosz kutató és teremtő?!) – A kapitalizmus, a polgári „demokrácia”: az emberi önzés, az emberi mohóság és telhetetlenség, az emberi kíméletlenség és erkölcstelenség, a természettől elszakadt, városi, beteg, ingyenélő, dolgozni nem akaró ember téveszméjének a keveréke és megtestesítője. A téveszméje pedig abból adódik, hogy tévesen értelmezi a fajok közötti versenyt és versengést,a territóriumot, a birtoklást, a tulajdonlást az életért és az élettérért. Nem veszik figyelembe azt a természetidegen szelekciós és kiválasztódási tényezőt, amit: pénznek, vagyonnak, fegyvernek és hatalomnak hívunk. Nem az egyedek természet adta: tudása, ereje, tehetsége és alkalmazkodó képessége dominál és érvényesül a kapitalista, polgári társadalomban, mint az ős természetben, hanem a pénz, a vagyon, a fegyver és a hatalom, a gátlástalan parazitizmusa, a természettől való gyökerében való elszakadás, egy mesterséges világban – a városban – való élés. – Az ember természetidegen, fenntarthatatlan, mesterséges világot teremtett maga számára: a várost, ezért tudatilag-, szemléletében és értékrendszerében lassan elszakadt az ősi természeti rendszertől. Ez az oka az emberi fajon belül – többek között – a természetidegen-, a természetre és önmagára veszélyes emberi mutációk kialakulásának és létrejöttének. Ezek a káros mutációk: a bankárok, a milliárdosok, a milliomosok, a nagy magán befektetők, a nagy magán részvényesek, a nagy magán tulajdonosok stb. ezek tudatos -, elvhű kiszolgálóik ( a Paraziták! a „Polgárok”!). Tehát, a kapitalizmus liberális ember ideálja nem más, mint a természet káros mutációjának-, mutációinak ideálja, amit csak idő kérdése, hogy mikor szabályoz vissza, és szabályoz ki önmagából az ős természet. – Azt tudjuk, hogy a természet visszaszabályozása elkezdődött az ember-, a kapitalizmus 500 éves természet pusztítása miatt. A természeti rendszerben drasztikus változások indultak be, aminek a „vége” az emberiség egészére nézve tragikus negatív következményekkel járhat. A természet, és az ember harmonikus kapcsolatára lenne szükség, ezen kapcsolat kialakítására, amit most hibásan: Fenntartható fejlődésnek neveztek el (helyes lenne a Harmonikus Illeszkedés kifejezés, Lantos Gábor biológus szóhasználatával élve), és ami a kapitalizmus társadalmi és gazdasági modelljében megvalósíthatatlan, a kapitalizmus és a természeti rendszer erőteljes érdekellentéte és iránya miatt. – Az emberiségnek és a magyarságnak sürgősen paradigma-, elit- váltásra, társadalmi és gazdasági modellváltásra lenne szüksége. A tudásra-, az élet és természet szeretetre-, a megértésre-, az igazságosságra-, a természettel harmonikus illeszkedésre-, a harmóniára épülő Népi – Nemzeti Demokratikus, Természet-kompatibilis Szocializmusra lenne szükség. Minden nemzetközösségnek vissza kell venni saját közös tulajdonba mindent, amit ez a degenerált-, az ős természettől elszakadt, téveszmés, torz tudatú és értékszemléletű, önző kapitalisták, bűnözők, paraziták, élet és természetellenes káros mutánsok – rákos sejtek – elvettek tőlük, hogy önmagukat naturális, természet-kompatibilis gazdasággal, fenntartható módon el tudják látni, biztosítva ezzel a saját életüket-, az életlehetőség megőrzését a jövő generációja számára, és a természet harmonikus működését. – Ezt csak a közös tulajdonra-, és a közös bölcsességre-, holisztikus tudásra épülő, önszabályozó ember-, gazdaságirányításon-, gazdálkodáson-, új értékszemléleten, igazságosabb elosztási viszonyokon keresztül valósítható meg, másképpen nem. – A földi fenntarthatóságot, a természet harmonikus működését csak ezen alapok mentén valósítható meg. Az életről, az életünkről van szó és kérdés, hogy van e közös akarat-, közös szándék és felelősség az emberi fajban, és benne a magyarságban arra, hogy komolyan vegye a jövőben reá váró globális és lokális természeti és társadalmi katasztrófák által reá háruló feladatokat és problémákat, aminek a tudatában határozottan és rendkívül gyorsan dönthet és oldhat meg problémákat, válthat majd paradigmát, társadalmi és gazdasági modellt. Kérdés, lesz-e idejében felismerés, közös cselekvő akarat és szándék? – Már késésben vagyunk! A Változtatási időintervallumot túlléptük!-

Magyarországon, milyen szempontok szerint kell újra államosítani?!

1. Államosítani kell a rendszerváltás előtt hatalommal, nagy vagyonnal, nagy pénzzel rendelkezők, a privatizáció során szerzett értékeit, vagyon tárgyait, földjeit és egyéb ingatlanjait.

2. Államosítani kell a rendszerváltás után közvetlenül vagy közvetetten, erkölcstelenül, korrupciós eszközökkel, fondorlattal, és értéken alul megszerzett és magánosított állami tulajdont.

3. Államosítani kell a rendszerváltás után állami pénzeszközök felhasználásával megvásárolt és magánosított állami vagyont.

4. Államosítani kell a rendszerváltás után állami és uniós támogatással, pályázatok segítségével épült, bővített, felújított külföldi és belföldi magántulajdont támogatás és nyereség arányos részét. (Ha a nyertes pályázatokat a hatalom megsemmisíti, akkor a tulajdon -, bank-betét, a családi -, az egyéni életvitel, a lakó környezetben a közösség által szolgáltatott információk alapján kell újra államosítani! A vagyont az egész világra kiterjedően kell mindig vizsgálni!- A pályázati pénzek, többségében közösségi pénzek, amit magánosítanak, egy-két ember birtokába juttatnak, ezért igazságtalan és közösséget irritáló, ezért a közösség pénzéből való pályáztatásokat meg kell szüntetni!

5. Államosítani kell a rendszerváltás után létre jött és működő vállalkozások európai uniós minimálbér átlaga alatt fizetett bérrel vagy az alatt fizetett dolgozókat, bérrabszolgákat foglalkoztató vállalkozásokat, vállalatokat, bárhol a világon található pénzeszközeit és vagyon tárgyait.

6. Államosítani kell a magyar nemzet piacait és önellátó rendszerét fondorlattal vagy korrupciós eszközökön keresztül megszerző, leépítő, tönkretevő külföldi és belföldi vállalkozások minden vagyonát, tulajdonát, és bárhol a világon található pénzeszközeit és vagyon tárgyait.

7. Államosítani kell a magyar nemzet nyakába akasztott hitelek felvevőinek, aláíróinak, és e hiteleket lenyúló magán emberek, gazdasági társaságok és vállalkozások vagyonait, a világon bárhol található tulajdonát és pénzbetéteit.

8. Államosítani kell minden e pontokban felsorolt és szereplő, de közben örökölt, más-, mások nevére íratott vagyont, tulajdont és pénzbetétet bárhol létezik a világon.

A világon minden nemzetközösségnek jogában áll közös tulajdonban lévő gazdasági társaságokat létrehozni, alapítani és működtetni önmaguk ellátása és fenntartása érdekében. Persze, fenntartható, természet-kompatibilis módon. Ezt a jogot az adott nemzetközösségtől senki nem veheti el (!) A kapitalizmus végleg megbukott a földön, ha ezt nem ismeri fel az ember, akkor az ős természet fogja erre figyelmeztetni, akár a teljes emberi faj kipusztulásával a végén (!) Lehet választani (!)

„A Földbolygó és „gyümölcsei”, minden rajta élő tulajdonát képezi!”- Az emberiségnek jól az agyába kéne vésnie örök időkre, ha élni és létezni akar relatíve hosszútávon ezen a bolygón, hogy nem a tulajdon, a vagyon és a pénz a legfontosabb az életben, hanem az élet és az életben maradás!-

V. Kun Sándor

6+
Posted in Tagjainktól / Jegyzetek, írások

További bejegyzések

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük