Menü Bezárás

Szakrális Önazonosság szakműhely

A szakrális szó jelentése: ISTENTŐL SZÁRMAZÓ, ISTENTŐL EREDEZTETETT.
A magyar Szakrális Önazonosság szakműhely is Istentől származó útmutatások alapján kíván tevékenykedni.
Azt a szakrális tudást szeretnénk összegyűjteni, ami Magyarország területén belül felgyülemlett a Teremtő által kijelölt táltos lelkekben. Tudatában vagyunk annak, hogy az ősi magyar átok még mindig megosztja a magyarságot és a magyarságon belül azt a réteget, melynek feladata az egység megteremtése.
Ez a réteg a szakrális réteg, mely hosszú időn keresztül védte, óvta a magyarságot, még akkor is, ha az időről időre szembefordult önmagával. Tudjuk, hogy ez az erő és tudás ma is bennünk él.
Hisszük, hogy a Teremtő segítségével újra birtokba vehetjük, akkor is, ha az elszenvedett átkok, rontások, kötések évszázadokra elfedték őket.
Ezzel lehetőséget kapunk arra, hogy hitünk, fájdalmas tapasztalataink 
és immáron tudásunk által a szenvedéstől megválthassuk népünket, kivezető utat mutassunk számára a szeretet alapú, szerves társadalom megvalósításához. Sokan nem tudják még – de már sejtik – hogy ők mások, mint a többiek. Együttérzőbbek, több bennük a szeretet, mások szegénysége, szenvedése fájdalmat vált ki belőlük. Ha megfogják egy beteg ember fájó testrészét, enyhül benne a fájdalom. Hangokat hallanak, mely segítésre biztatja őket. Még azoknak sem kívánnak rosszat, akik megbántják, megkárosítják őket.
Ők Isten segíteni akaró gyermekei. Őket keressük, és azokat, akik szolgálni kívánják a Teremtőt hittel és szerénységgel, hogy létrejöhessen, amit imáink tartalmaznak.
Mivel az összes szakműhelynél fontos a kutatás,
szervezés, tudástár fejlesztés, kapcsolatépítés, ezeket igyekezzünk megalapozni a tevékenységünk elején.

Mit jelent a kutatás a szakralitásban?

Nagyon sok elfedett ismeretanyagot kell felfedeznünk, amelyeket szándékosan elrejtettek előlünk, hogy elszakítsanak a Forrástól. Ezekre rábukkanni csak azok tudnak, akik tiszta szívvel élnek. Szakrális területen a kutatás sokkal inkább ima és Istenre ráhangolódás – tőle megkapjuk a helyes irányt és megtaláljuk a hiteles forrásokat.

Szervezés – számunkra azt jelentheti, hogy minél több embert vonjunk be a szakrális körbe. Találjuk meg azokat, akik elmélyült spirituális életet élnek és tudassuk velük, hogy a Tudatos Társadalom egy szakrális alapokon nyugvó társadalom kíván lenni. Erre találjunk megoldásokat: közös szereken, meditációkon,való részvétellel és más módon is.

A korszak, amibe átlépünk, nem lehet más, mint az igaz Teremtőhöz kapcsolt igaz emberek kora. Az eddigi Isten nélkül és hamis istenekkel élő korszakok eltűnnek és eljön helyettük az igazság kora, amit békében, harmóniában, egymás szeretetében élünk meg. A Tudatos Társadalom mozgalom felvállalta azt a küldetést, hogy megalapozza a szeretet alapú társadalmat.
Tudástár fejlesztés: az általunk hitelesnek tartott szakrális és spirituális témájú anyagok gyűjteményét készítjük elő, hogy elmélyítsük a saját és mások tudását, értékként közvetítsük ezeket a kommunikációs csatornáinkon keresztül.
Kapcsolatépítés – ezt elsősorban a példamutatásunkon keresztül tudjuk elvégezni. Az emberek olyanokhoz kapcsolódnak, akiknél érzik a hasonlóságot, az egyazon szellemiség és lelkület fizikailag is egymáshoz közelíti az embereket.

Tartalmában a Magyar Szakrális Önazonosság szakműhely a Szellemi szakműhellyel találhat közös témákat. Közös feladatunk az új társadalom szellemi alapjainak letétele.

De kapcsolódik a Magyar szerves társadalom szakműhelyhez is, mert a társadalomszervezéshez kell egy világkép. Ha szerves társadalom, akkor szerves világképre lehet csak alapozni. Ezt a szerves világképet keressük együtt.

Javaslatok, vitaanyagok itt!

Írj nekünk!

A szakműhely levelesládája: onazonossag@ttkozosseg.hu

1+
Posted in Társadalmi Önazonosság

További bejegyzések

5 Comments

 1. Ugrin András

  … no, hát bejelentkeztem :))!
  Átvizsgálva az oldalt és személyesen is meghallgatva a Szervezőket úgy értékelem, hogy a TT kezdeményezés nagyon jó lehetőség és módszer a meghirdetett cél elérésére!
  Összetett lehetőség és keret arra, hogy minden tenni szándékozó ember megtalálja benne a helyét és véleményével valóban hozzájárulhasson egy boldogabb jövő létrehozásához! Sőt ezen lehetőségen túlmenően, a rendszer alkalmas arra, hogy a vélemények szakterületenként szintetizálódjanak! Ez a szintézis hozhatja meg az elvárt eredményt!
  Nem rövid idős megoldás, de én ezt támogatom!
  Általánosságban:
  Fontosnak tartanám egy-egy szakműhely által használatos fogalmak szótárszerű tisztázását ahhoz, hogy a beérkező gondolatok egymással összehasonlíthatók legyenek, mert csak így lehet a szintézist létrehozni.
  A szakrális öntudat kialakításához:
  Hozzászólásomat megpróbálom a vitaanyagba feltenni.
  Sok sikert mindenkinek azzal a munkahipotézissel, hogy “szeressétek azokat, akik az igazságot keresik, de óvakodjatok azoktól, akik már meg is találták!”
  Ugrin András

 2. Ugrin András

  …. nem sikeredett, így hát maradok itt :))!
  Tehát amit írok, az távolról sem igazság, csak az én vitára ajánlott véleményem! Ahhoz, hogy szakrális öntudatról beszélhessünk, tisztázni kell saját magunk számára istenképünket. Tudom…tudom! Egy Isten van, de annyi képe, ahány ember él a földön, vagyis én is csak a saját képemet tudom leírni és várom, hogy mások istenképéből tanulhassak!
  Számomra ez a szó i(s)z = szabad lélek és ten = végtelen összevonását jelenti így Lélekvégtelen. Tudom, hogy több szómagyarázat létezik ami mind helyes, de nekem ez jön be:)!
  Tartalma szerint végtelen és egyben abszolút tökéletes! Ha ez igaz, akkor rajta kívül semmi sem létezhet, még a “semmi” is csak Istenen belül képzelhető el. Nyilván kiegészítésre sem szorulhat (pl. sátán, angyalok, szülő, gyermek, stb. ezek mind csak az isteni minőség egy-egy nézőpontból vizsgált oldala)! Mivel tökéletes, egóval sem rendelkezhet és mivel az egó alapja az én-tudat, így éntudata sem lehet (mondjuk úgy, hogy azt szétosztotta az emberek között)! Ezért választott népe sincs! Csak közösségi tudata lehetséges (most a közösség alatt nem egy embercsoportot, hanem az egész világmindenséget értem). A tudat mint a rendszer legfőbb tulajdonsága teszi lehetővé, hogy az általam vázolt isteni minőség mint élő rendszer megszemélyesíthető legyen (mert csak azt nevezem személynek, akinek tudata van)! Érdekességként említem, hogy Jézus a keresztfán nem JHV-hez, hanem arámi nyelven Él istenhez imádkozott! Vagyis ha igaz, hogy minden Ő, akkor minden anyagi létező is az Ő ÉL-ő része, így én is és az én nézőpontomból minden és mindenki az Ő része! Ősi bölcsességünk szerint ezért nem szabad semmit sem irmagostúl kiirtani! Még a gyomot és gazt is csak annyira szabad ritkítani, hogy ne zavarja a közvetlen életteremet (mert az is Isten része)! Értem ezt úgyis, hogy ha én egy idegennek köszönök, akkor azt én nem az ő egója, éntudata felé, hanem a benne ÉLő Isteni minőség felé teszem!
  Úgy gondolom, hogy csak ilyen szemlélettel lehet visszatérni a természethez és a szerves társadalomhoz, amiben így Isten akarata nem más, mint az Ő természettörvényei!
  Ettől az istenképtől picit elválasztom a magyarok Istenét, mint “törzsi Istent”. Véleményem szerint az nem más, mint a magyar közösség egységes morfogenetikai mezeje (CG:Jang). Ez az a közösségi tudat, amiből pl. a Tátosok információt hoztak le, de ennek “tárhelye” és látható formája a Magyar Szent Korona (teste) is. Vagyis mivel ma nemzettudatunk romokban hever, ezért a Szentkorona sem “működik”! A Magyarok Istene most “alszik”! A szerves társadalom alapja is az egységes közösségi tudat és minden egyéb közösségi folyamat már csak (nagyon fontos és elkerülhetetlen) felépítmény!
  Összefoglalva az én szakrális önazonosságom lényege, hogy magamat is, mint minden mást a világon ennek a végtelen isteni élő óramű parányi részének tekintem. Ez teszi természetessé, hogy mindenkivel és mindennel szembe alázatos és megértő legyek. Ez fogadtatja el velem, hogy jelenünk és jövőnk is azon múlik, hogy mi saját magunk miképpen viselkedünk! Ebből fakad a végtelen, az idő, a szeretet és még nagyon sok más fogalom megértése és az Életben való (számomra logikus) összefüggése is, de ez már egy másik vitaalapot képez!
  Még valami fontos! Ha a fentieket elfogadom, akkor viszont ez az ÉLŐ rendszer is összességében tökéletes! Ebből az következik, hogy ebben a dinamikus harmóniában nem létezhet abszolút jó és rossz! Ezek csak egy adott nézőpontból értelmezhetőek! Érdemes ezt is végig gondolni ahhoz, hogy magunk változhassunk!
  U.A.

 3. Ugrin András

  …………… ja igen! Még valami a fogalmi tisztázáshoz. Istenképem szempontjából Istent nem nevezhetem TEREMTŐNEK, mert a ki teremt, az a én-tudatával teremtésén kívül áll! Valahogy úgy, mint a bűvész és a kalapjából kivett (teremtett??) nyuszi!
  Szerintem a helyes szó és fogalom a TEREMTŐDÖTT. Vagyis példával: a pék nem süti a kenyeret, hanem a pék válik kenyérré! :))
  U.A.

 4. Pingback:Meghívó a Tudatos Társadalom Társadalmi önazonosság szakcsoportjának tanácskozására - Tudatos Társadalom

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük