Menü Bezárás

Szellemi kalandozás a könnyebb földönjárásért a Tudatos Társadalomban

 

 

Kalandozásra biztatott: a szegedi suska kör.

„A suska a belső kerted gyümölcse”.
Nagyon jó kezdeményezései vannak a szegedi Suska körnek. A suska kör a közösségépítés egy olyan formája, amelyik biztosítja az anyagi javak és szolgáltatások elosztását a kör tagjai között. A suska egy bizalmi „csereeszköz”. Arra alapoznak a suska-kör tagjai, hogy senki nem költ el iszonyatos mennyiségű suskát, a nélkül, hogy viszont szolgáltassa a közösségnek valamilyen anyagi dolog vagy szolgáltatás formájában. Így nem inflálódik a suska. A közösség tagjai jól ismerik egymást – értéket közvetítenek egymás számára.
Érdekes és hasznos kezdeményezés indult a szegedi suska-körben Felkeresik az elhagyott tanyák, főleg az Ásotthalom környéki tanyák tulajdonosait és megkérik őket, hogy ajánlják fel a tanyát a közösség számára a karbantartás és a rezsi fejében. Akkor ezeket a tanyákat föl lehet kínálni olyan fiataloknak, aki szeretnének életmódot váltani. A fiatalok a közösségtől kapott szívességért cserébe segítik a közösségben élő időseket. „Suskalákában” felújítják a tanyák épületeit, együtt teszik rendbe a kertet. A suska közösség egy szeretetközösség. A tudatosodók szeretetközössége.

A suska körtől az egységig
Mindig visszatérő gondolatom az, ami ebből a videóból is ideköszön – tehát nem is az enyém, hanem a közös tudatmezőből kapom – hogy tudatosság, szeretet, egység – ezek egybetartozó fogalmak.
Nem lehetek csupán a magam módján tudatos, mert akkor konfliktusba kerülök a társammal – akkor eltaposom a szeretet, akkor széttépem az egységet.
Nem szerethetek tudatosság nélkül, mert az a szeretet nem tartós, nem építi az egységet.
Nem lehetek egységben valakivel, ha nem vagyok kellően magas tudati szinten, és ha nem tudom őt szeretni.
Mit jelent az egység? A részek összeadódását, nem mennyiségi értelemben, hanem minőségi ugrásként. Két ember külön-külön lehet gyenge. Együttes tevékenységük több eredményt hoz, mint amennyi a külön- külön elért eredményeik összege. Egy vesszőnyaláb ereje nagyobb, mint ami a vesszők külön erejének összege.

Ez a magyar értelmezésű dualizmusból ered, ami egy kiegészítő dualizmus – az egymásra hatás kölcsönös és együtt tudnak hatást kifejteni. Jobban, mint egyenként.
A daulizmusról három féle értelmezés van, három filozófia, egyben gyakorlati meglátás, megvalósulás.
Van a zarathusztrista „jó és rossz” egysége. Az egymást kiegészítő,, de egymással ellentétes létezőnek a világban való jelenléte. Sokan ma ezoterikus körökben azt mondják: el kell fogadni, hogy van a rossz, mert a nélkül nem lehet értelmezni a jót. Ez nem az ősi magyar bölcselet dualizmusa.
Van a jin-jang dualitás, amelynek értelmében úgy hatok a másikra, hogy nem engedem visszahatni őt. Az egyik az aktív, a másik a passzív erő. Magyarul: rá erőltetem az akaratomat a másik emberre. Így lehet működni egy ideig, amíg a passzív fél el nem fárad ebben a ráhatásban, és már nem lehet hatni rá. Akkor az aktív félnek már nincs hatásköre és bekövetkezik az egység szétesése. Ez történik a mai társadalomban.  Ez a fajta egység sem az ősi magyar szellemiségből ered.
Hanem úgy lehetek egységben a társammal, hogy kiegészítem, ami belőle hiányzik. Ő is kiegészíti, ami belőlem hiányzik. Ikerörvénylésben. Együtt hatunk, miközben egymásra is hatunk. Együtt, a közös cél irányába.
Páronként, körönként, közösségként. Társadalomként.
Mindenki megtalálja a közösségben, társaiban, a kiegészítő társakat, a támogatást, hogy a feladatát teljesítse. El kell felejteni a régi szembenállási mintákat: munkáltató és munkás. A mi közösségünkben ezek nem állnak szemben egymással. A magyar szellemiségű dualitás jegyében egyenértékűek nő meg férfi, de a munka és a munkáltatás is. A munka is, a munkáltatás is feladat, amit el kell végezni.
A feladatok összeadódnak, összeáll belőlük a nagy feladat: a közösség célja. A mi célunk, a Tudatos Társadalom célja. Az összhatás eredménye a megvalósulás.
„A Tudatos Társadalom közössége a boldog, együttműködő, szellemi úton járó embert, és a belőle felépülő szeretet alapú társadalmat, mint elérhető világot kívánja megvalósítani.”

Az ősi magyar bölcselet szerint Rossz, az Ártó nem része a dualitásnak. Kívül van és rontja, fékezi az „ikerörvénylést”. Nem kell teret adni neki! Fogjuk fel úgy, hogy van fény árnyék nélkül! Csapatszellem versengés és irigykedés nélkül. Lustaság nélkül. Egymás hibáztatása nélkül.

Ez a munkánkra vonatkozik. Ebből következik a munkamorálunk. Nem vitázni kell , nem jó és rossz szembenállását vizsgálni (zoroaszthrizmus). Nem meghajolni kell mások akarata előtt (jin-jang), ami az alá – fölé-rendelési viszony velejárója. Ennek okán a versengés sem a mi dolgunk.
Hanem pótolni egymás hiányosságait. A társam, a társaim ötletei, képességei az enyémmel kiegészítő viszonyban vannak. Kisebb, vagy nagyobb az arány, nem igazán fontos.
Minden apró rész kell a nagy egész létrejöttéhez, hogy teljes legyen. Hozzáadódni egymáshoz – mellérendelő módon.
Ez szerves együttműködést jelent. Az ősi magyar bölcselet, a Yotengrit egy mellérendelő szemléletű szerves világkép. A társadalom, amit létrehozunk: szerves módon, mellérendelő módon épülő szerves társadalom.

Szabad asszociáció:
A „Nyirkai jóslat”, a rábaközi táltos hagyaték része, a jövőt viszontagságosnak sejteti.
Ez vár ránk? Viszályok okozta viszontagságok? Miért? Muszáj? Mi lenne, ha kivédenénk? Ha az ősi magyar bölcselet szellemében élnénk és dolgoznánk?
Pio atya jövendölését sokan ismerjük: “Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem a Magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre. Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú őrangyala, mint a Magyaroknak és bizony helyes lenne erősebben kérniük hathatós oltalmát országukra.!.”
Nemrég megkérdeztem a Yotengrit mesterének, az utolsó rábaközi tudó embernek, táltosnak, Máté Imre bácsának egyik tanítványát:
– Elképzelhetőnek tartod, hogy a Yotengrit egy új társadalom szellemi alapját képezze?
– Igen! – válaszolta boldogan.
Merjünk boldogok lenni. Suskakörökben, kisebb és nagyobb közösségekben, a Tudatos Társadalom közösségében, mindenütt. Közeledni egymáshoz, bízni egymásban, segíteni egymást.

Merjünk boldogok lenni: tudatosan, szeretetben, egységben építkezni.

Kiss Katalin, 2017 december 18

 

 

3+
Posted in Tagjainktól / Jegyzetek, írások

További bejegyzések

1 Comment

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük