Menü Bezárás

ÚJ VILÁG RENDELVE… NEW WORLD

VILÁGNÉZET: Új Világ, vagy Új Világrend

 

Új Világ rendelve, amióta és amelyhez, Jézus tanítása szerint Új Emberré kell válnunk, a vele EGY ISTEN Országában. Virágnyelven szólva, mert az nem odaát van, hanem itt bennünk. Tiszta lelki szemeinkkel, itt az orrunk előtt is láthatnánk.

Suzanne Szárai legutóbbi videója késztetett írásra, hozzászólás helyett. Videójában, többek között a NEW WORLD ORDER kapcsán több témát is felhozott, és ahelyett, hogy rész igazságokkal tovább fűszereztem volna a commenteket, inkább leírtam. Lett belőle így is nagy vonalakban, egy kerek egész világképem. Pontosabban nem csak az enyém, csak összeállt egy kép. Mielőtt kifejtem hosszabb rálátásomat a videóban említett helyzetekről, előtte nézze végig, aki nem látta:

 

Kedves Suzanne! Köszönjük szépen!

 

 

ÚJ VILÁG, vagy Új Világrend?

 

Hogyan lehet ennyi különbség ÉG és FÖLD KÖZÖTT?

Avagy, rendelkezik-e az emberiség egésze, teljes rálátással, mind horizontálisan és mind vertikálisan a világunkra, melyet teremtünk tudatosan, vagy tudattalanul? Vagy inkább békaperspektívából szemléljük a körülöttünk zajló eseményeket, akarva, akaratlanul, lesz, ami lesz alapon?

A magyar nyelv eredete, megértése, kulcs lehet, ahhoz, hogy lehulljon a lepel egy adott, mindenesetre nagyon összetett helyzetről. Érdemes olykor visszafelé olvasni valamit, és figyelembe venni a kettősséget az értelmezések során. Akad még más egyéb rovás-róvás is múltunk-jelenünk értelmezésében is.

A Forrás egységéből kiszakadva, tudatállapotunk duális itt a Földön, mint sötét és fény, félelem – szeretet, férfi – nő… Melyik kap teret Világ-unkban? És valóban egy régóta irányított, mindent elsöprő férfi energia a befutó? Világnézetünket meghatározza, hogy, milyen tudati szinten értelmezzük és teremtjük világunkat.

*

1. Új Világrend fogalma terjed a köztudatban, melynek angol elnevezése New World Order.

Ez utóbbi kifejezés fordításának több értelme is van: Order. A köztudott rend, azonban félelem alapú. A fenti videóban ez már bővebben ki is van fejtve, mint parancs…

Egy félelem alapú emberi társadalom rémképe akar utat törni a világ megosztottságában.

Tehát kell lennie SZERETET ALAPÚ TÁRSADALOM-nak is.

Látta már valaki, hogy hol van?

Azonban úgy eldugták ennek észlelését a különféle rendszerek, mint akárcsak a tiszta, igaz NŐ-i minőséget, és teszik ezt, egyre erőszakosabban. A „rend” és a „szer” eredeti jelentésére vissza kell tekintenünk a múltba, egészen az Ősforrásig. Mostanra tapasztalhatjuk, hogy:  

Félelem alapon, a „rend” „szer”-telen sokasága befolyásolja az emberiséget egy félelem alapú rendszer mátrixban, melyeknek célja a megosztottság.

Az „Oszd meg és uralkodj!” parancs alatt az emberiség kiszolgáltatott helyzetben tartja fenn, a saját maga elleni harcot. A félelem uralma, számtalan megosztottságban kínálja fel magát az embernek, miközben észrevétlenül fogságba esik. Mindegy, hogy mit választ e felhozatalból, fél-elemben, eladja lelkét.

 Vajon mi szakíthatja ki az embert a mókus kerekéből? Kemény dió. Tovább kell rágódnunk a szavakon.

A válasz: ÚJ VILÁG FELSZENTELÉS – az alternatív megoldás.

Sokat használt szó a piacon, az „order”, mint megrendelés. Még a Földet is adják-veszik. Ezért adtam a címet, hogy Új Világ Rendelve.

Azonban az „order” jelentése még: „felszentel”. Minden adott, hogy felvállaljuk. Magyar Szent Korona igazságát felélesztve, küldetésünk időszerűvé válik, amint Lélekben felnőve igaz önvalónkhoz, az emberiség rájön, hogy ki is ő valójában. Ebben az értelemben az Új Világ Felszentelése megadatik. A járható ÚT. IGAZ fény és szeretet útját járva, ami az EGYsÉG áradó forrása, és nem meg-, hanem szétosztjuk. Így értelmezhetjük, az EGYsÉG eredetében az „order” kifejezést, mint „rend”.

Mert „REND A LELKE MINDENNEK”.

A világon akkor lesz REND, Világ Béke, amikor az egész Földet felszabadult, tiszta lelkünknek köszönhetően, Szentté tesszük. A kulcsot Szent Lélektől kapjuk, amint lelkünk fényoszlopként MAG-asodva felér hozzá. Ne felejtsük el, hogy a Szent Koronánkhoz visszatérve és megtartva ŐT, szeretet alapú társadalomban, nagyobb befolyásunk van, mint a római pápának, a szentség terén. Tiszta lelkiségünkben mi vagyunk a Szeretet Forrás fényhordozói, annak szülöttjei. Ébredő, Lélekben felemelkedő Emberek újjászületései váratnak MAG-ukra, ebben a testben. Most időszerű az újjászületés, amikor az Új Világ fogalma, már bejelentkezett. Ajánlatos felkészülni a tudatváltással. Jézus már rég ELRENDTE, hogy:

„Vessétek ki a hálót a másik oldalon!”

Az Ige értelmében a Jézusi Rend: Parancs, vagy Felszentel?

Ez nem kérdés, hanem tény. Így együtt, mindkettő, és mindjárt jobban hangzik, de ha nem növünk fel ez Isteni Megbízatáshoz, akkor egy SZER-telen világkormányzás vezet bennünket, valahova. Ezt sokan érzik, akiknek egyáltalán nem jön be az Új Világrendes globalizáció ezen a tudatossági szinten.

A globalizáció azon a tudatossági szinten lenne elfogadható, amennyiben minden ember képessé válna nem elnyomni, hanem kölcsönösen, tiszteletben tartani embertársát. Lélekben hordozzuk hozzá a teremtői kódot, ami nem eladó, mert a Lélek Forrása a SZERETET-é.

SzeNtelni = SzeRt tenni

Arany DNS szálra SZER-t téve, járható Út nyílik az emberiségnek ÚJ VILÁGOT TEREMTENIE. Ez az ÚJ VILÁG FELSZENTELÉSE.

Mi vagyunk a háló, ezért a MI dolgunk kivetni a hálót a másik oldalon. A felébredt emberiség együtt szövi az összetartozás hálóját, melyhez a kötelékeket az arany DNS szálaink fonják, mint a hajszálainkat. Behálózzuk, meggyógyítjuk a világot. Fényességes belső Napunk felragyogásával. Új Nap köszönt ránk, az Új Világ hajnalán.

MAG-OK. Lelkiségünkben felébredünk, akiket a maják úgy emlegettek, hogy hunik( 1). Hun itt vagyunk, hun ott. Itt vagyunk, ragyogunk. Azt mondták a maják, hogy a hunik gyógyították őket. Most is időszerű, huni képességeinket feléleszteni és alkalmazni.

Lehetséges, hogy a maják most mégis itt vannak közöttünk? Lehetséges, az hogy a lélekvándorlások során elszakadtunk egymástól, és nem tudtuk gyógyítani őket, és ezért ROM-OK-ba hullott az ő önbecsülésük is? Ezek után mi van, ha a római sárkány fogságába esve, annak egyik növesztett feje?

Lehetséges, hogy a parancs szerinti, félelem alapú Új Világrend egyik gazdája egy három fejű sárkány, amelynek fejei mi vagyunk, alacsony minőségű tudatállapotban? MAG-OK, ROM-OK, és a ZSIDÓK(2)? MI VAGYUNK az OKAI annak, hogy most itt vagyunk a Kárpát-Hazában, egy Új Világ előtt, melynek kimenetele éppen zajlik. A félelem, vagy a szeretet hódít e téren?

*

2. Tovább értelmezve a videó témáját, mely szerint:

„Romák a fasizmus ellen” tüntettek.

Bár nem is tudtam roma tüntetésről, mégis, elgondolkodtatott. Felmerült több kérdés is, hogy pl. mi az a „fasizmus”? Erről érdekes leleplezést olvastam (3):

„Igaza volt Ronald Reagan-nek, aki azt mondta:”

„A fasizmus, ha valaha elérkezik újra, akkor az a liberalizmus képében fog érkezni!”

A videó „Z”-s kiegészítéssel, a „fas.izmus” szó, hangzás ide, vagy oda, harmóniában áll a liberalizmus gender politikájával, mert a Női minőséget szorítja ki a világból.

A „ROM’AK” felirat többes szám nélkül, visszafelé olvasva: ÁMOR. RÓMÁ-ból hagyták meg nekünk, a szerelem Isteneként. Angyali meztelen kisfiú, aki ha a nyilát kilövi valaki szívébe, szerelembe esik, valahogy így szól Ámor szerepe. Azonban a béke megteremtésére, és fenntartására pedig végképp nem mutatkozott elegendőnek.

A görög valláskultúrában Ámor megfelelője Erosz. Nyilai hasonló szerepet játszanak, mint Ámor nyilai.

Mindehhez képest, menekülés közben, hátrafelé nyilazó hunok, őseink voltak éppen a Szeretet Tudás népe, akiknek Isten adta dolguk volt mindig is, nemcsak terjeszteni, hanem fény hídként megtartani is a szeretetet, az emberek között. Tér- és időbeliségben is közelebb voltak őseink, a LÉLEK Szeretet Forrásához, mint akár a görög, akár a római gyönyörködtető változatosságoknak megfelelő utánzatok.

Ősi, huni lelkiségünk rendeltetéseként most is dolgunk, még mindig, az eredendő SZER-elem – SZER-etet Forrásához visszatérni, árasztani és megőrizni, térben és időben. A magyar nyelv gazdagsága kifejezi, hogy az Ember a Lélek temploma.

Mi történt? Mire emlékeztetnek a maja rom-ok hegyei, és a szólás, az „INDUL A GÖRÖG ALUDNI”? Hangzásában oda is és vissza is olvasva, ugyan azt idézi fel, hogy talán a maják által nevezett Sárember kora ekkor kezdődött. Jelenti ez azt, hogy a Lélek hontalanul, elfeledve hova tartozását, nem találja helyét a világban. Akárcsak Ádám, „Az ember tragédiájából”. E tragédia magyaroknak íródott, állítólag nem is nagyon érti más. Talán azért nem érti, mert nem szenvedett annyit, ez idők folyamán, mint a magyar.

A „görögök fénykora” tulajdonképpen őseink fényes huni hagyatékainak lerombolását jelentette, akárcsak Nimród templomát, amely az égig ért és járt. Római birodalom, már e rom-oknak a halmaira építette az egész társadalmát, amit különböző sárkányfejeket növesztve programoz, a világ befolyásolására. Mostanra igencsak szükségessé vált, hogy feltámadjon egy Szent György.

Még egy érdekesség, az „order”, lovagrend-et is jelent. Huni lovasaink lovai, poros úton elporoszkáltak az angol „love” szóba. „ÍLY MÓDON” rávilágítva, az olasz ”amore” is beszédes lett, ugye? Aki nem találja a szerelmet, rálel, amint megtalálja lelki forrását. Gyűlnek már Égi seregeink, ébredjetek fényetekre! Vissza kell vezetni az Embereket a saját Lelkükhöz, mert lelkeket terhelő megszállás-ok alatt, valami ismeretlen sötét erő lezárja az utat a Lelki Szabadsághoz.

Ellopták a SZER-elem valódi jelentését. Átprogramozva Erosszá, Ámorrá? Hogyan vették át az IGAZ SZER-etet Forrását szolgáló lovasaink-lovagjaink szerepét a hanyatló társadalmak?

Ez idők folyamán a különböző társadalmi berendezkedések vizsgázhattak az Égi Forrás előtt. A vaskor tökéletes időzítés, megosztva 1-2 évszázados uralkodásokra. Hozták a formájukat, aszerint, hogy éppen milyen szándék vezérelte őket. Visszatekintve érzékelhető az okozatok sokasága, hogy felfordult a világ.

A Teremtés egysége, férfi-nő kettőssége egyenlő arányban. Róma képes-e, a SZER-etet Forrásából közvetíteni? Képes-e, ez ELEM-re SZERT TENNI, kisajátítva egy szerepet, egy férfi Istennek, a szertelen sokaságú istenség közül. Hova vezetett ez? A női minőséget, most éppen a gender befolyásolással fertőzi a liberalizmus, római jogra támaszkodva kezd érvényesülni. Nem a női emancipációra értendő a női minőség, éppen, hogy nem. Az csapda volt. A félelem alapú Új Világrend képében a „fas.izmus” = liberalizmus révén Istent játszva, gendert kap egy emberiség elleni befolyásolással. A NŐ, mint szülő ANYA, teremtői minőség törlődik ki egyre hatékonyabban a köztudatból és ez a félelem alapja. Nem lesz ez így jó.

„Z” generáció! Úgy tűnik véges a mutatvány. Mi lesz utánatok? SEM-leges faj?

Képes volt-e Róma úgy betartatni, mint pl. Atilla, az egyetlen törvényt, amit Jézus hagyott ránk? „Szeressétek egymást!” Pedig, Atilla megmutatta Rómának a példát, de Róma ez idők folyamán elbukott, mely idők útjai Rómából vezettek ide.

Mert minden út Rómából vezet. Jog és az a vallás, ami nem egyezik meg a huni tudással. És most Róma, azaz Olaszország is megszállás alatt van.

Róma, hangzásában roma. A trükk, Róma, megítéltetve hagyta, hogy roma-ság cipelje a „bűnözés” megbélyegzést. Mi ez? Előírt roma program? A SZER-etet – SZER-elem egyetemes Fényében, kimondta volna valaki is, hogy „roma bűnözés”? Hagyta volna ezt Atilla? NEM! Azt sem tudnánk, hogy mi az.

Még egy kérdés, mi az az ASU?

A hozzászólások közötti információért, – ASU: Kipufogó gáz vizsgálat. – külön köszönet. Visszafelé olvasást, visszatekintést igényel.

Felmerül bennem: Honnét és hova ered szele, jognak és vallásnak, melyek szó beszédeit ajánlatos felülvizsgálni, és mennyire vannak harmóniában a Tiszta Szeretet Forrással?

Alkalmas alap e, arra, hogy az embert, születési jogánál fogva szolgálja úgy, hogy az mindenkinek megfeleljen?

Ez az USA szempontjából is értendő, és mindenkire, aki Világkormányt akar, csak az az egyáltalán nem mindegy, hogy milyen minőségben. Továbbá, merre kormányozza a világot? Van olyan jó pilóta, hogy egy Föld nevű űrhajót képes elkormányozni? Kitől szerzett ehhez vezetői engedélyt? Eléggé felnőtt már a feladathoz? Lelkiekben. Voltak gyarmatai? Ez értendő minden idők gyarmattartóira. És ha igen, milyen jogon? És a jog, vagy vallás és gazdasági befolyásolás, alkalmasak arra, hogy jogszerűen lehessen gyarmatosítani?

A jog kevésnek bizonyul, mert Új Emberként előbb IGAZSÁGRA szükségeltetik SZER-t tenni, amit nem lehet szerezni rész igazságokból. Vagy vallások sokaságából, amelyeket szembe fordítanak egymással a nézeteltérések sokaságával, és főleg nem a politikából és gazdasági manipulációkból.

Száz szónak is egy a vége: ÉBREDÉS. Ez nem csak az USÁ-ra vonatkozik. Nincs más ÚT. Az egész emberiség vizsgázik most az Égi Forrás előtt.

Félelem alapon az emberiség irtózik a globalizáció fogalmától. Nincs is pozitív kép arról, hogy mit jelent Világ Béke, és egyáltalán, hogyan juthatnánk el odáig. Hogyan menthetjük meg FÖLD ANYÁNKAT? Az egész Föld Anya velünk, az emberiség tiszta lelkiségével szentelődhetne. Ehelyett mit teszünk, tesznek szertelenül az otthonunkkal?

Romák! Cigányok! Mondjátok, honnan jöttetek, miután a Föld másik felén inkarnálódtatok?(4)

Gyökereitek után kutakodva csodát találtam egyik állomásotokon. Csak sejtem, hogy valamikor, a hunik és a maják is megegyeztek, hogy együtt hozzuk el az aranykort. Véget érhet a meghurcoltatás, amint nemet mondunk a méltatlanságra. Ez vonatkozik mindenkire, magyarra is, zsidóra is, nem kell ahhoz romának lenni.  Meg nem érdemelt balszerencseként Rom-ok-ban az egész emberiség. Aranykori minőségben az Ember megérti, hogy mit jelent a szólás:

Három a magyar IGAZSÁG, +1 a ráadás:

  1. A romák, a „roma bűnözés” bélyegét hordozták, miközben szabadon terjed. A ROMA vállalta fel, hogy tükörként észre vegyük magunkban, mindazt, ami nem emberhez méltó.
  2. A „zsidógyűlölet” bélyegét zsidó cipeli, melynek gyökere talán nem embertől való, csak a szertelen megosztás fenntartásához kellett terjeszteni.
  3. A „szenvedés bélyegét” a magyar szenvedi, megszenvedve múltat és jövendőt is a huni magyar, mint ahogy az már ősidők óta meg van írva.

A bűnözés, a gyűlölet, mind szenvedés így-vagy úgy, de kavarog egy káoszban, és egyként szenved az ember. Egy félelem alapú társadalomban vagyunk egyként szenvedők.

Romák, zsidók, magyarok! Magyarul beszéltek, magyar levegőt szívtok, magyar vizet isztok. Magyar égre néztek, lábaitok alatt mindig is Magyar Földön járva. Több tiszteletet a Magyarnak!

Ideje lenne elhagyni és nem megfelelni, fenntartani a sárdobáló emberi méltatlanságokat. Isten Emberként felnőve, vessük le a méltatlan gúnyákat, és öltöztessük fel Lelkünket égig érő fényes lélekruhánkba!

Lelki szemeinkkel így, 3 IGAZSÁGBAN láthatjuk majd fényeinkben, a Békés Új Világot, SZERETETBEN, ami a:

+1  a ráadás, „A három a magyar IGAZSÁGBAN, a SZERETET.

Emelkedett Lélekben, mi vagyunk azok egyként. A SZERETET, mely egy az ÉGI FORRÁS SZENT LELKÉVEL.

Egy SZERETET ALAPÚ TÁRSADALOMBAN.(5)

Lélekszinten ott van bennetek mélyen, elfedve a csoda. Elfeledve, szerteágazó vándorlások özönével, az emberiség elfelejtette, hogy honnan jött, és reményeim szerint tudja is, hogy merre tart most már a Szeretet Fényében felruházva.

Útmutató, útkeresőknek: Ideje kapcsolatban lenni a Forrással. Lelketek fénye azonban csak akkor ér fel az Égi Forráshoz, ha nem terhel benneteket teher. Lehettek Lélekben gazdagok, ami az EGY Törvény tiszteletére teszi képessé az Új Embert. Felemelkedhettek a megosztott kirekesztettség szintjeiről. Rajtunk az Új Világ szeme, és ezek MI vagyunk, az ébredő, megosztott magyarság. Melyik Úton mentek tovább? Tisztelet vár rátok is, mint eredendően embernek születettekre, amihez Nektek kell Lélekben felnőni. Váljék becsületetekre!

Napjainkban:

Mi, magyar feltámadt égi seregek követeiként nyújthatunk ÉGI segítséget, az Ember-is ÉG nevében, hogy Róma térjen meg, a Jézus ránk hagyott Egy Törvényéhez!

Olaszország most találhat vissza, mint hasonlóan bevándorlás ellenes kormányzás, mint Magyarország. Azonban e kormányoknak ajánlatos ÚJ ÉGI vezetői engedélyre SZER-t tenni, akárcsak az USÁ-nak. A római jog, akárhogy is, de nem elég a fasiszta-liberális emberiség ellenesség felszámolására. A demokrácia már kevésnek bizonyul a teljes, win-win győzelemhez, amikorra már milliárdok vannak lázban, egy európai inváziós körútra befizetve.

Itt vannak példaként a romák, és ne hibáztassa őket senki, mert egykor iszlám elől menekülve, hátra hagyva, elfelejtetve ősi vallásukat, általánosságban, persze hogy nem tudtak integrálódni, úgy ahogyan az megfelelne a különféle társadalmakban. Miért? Mert nekik is elvették a múltjukat, akárcsak a magyaroknak! Éppen, hogy csak eszköznek kellettek, a magyarság megosztásához. Sikerült. Most pedig a bevándoroltatás az eszköz, Európa felszámolásához. Isteni megoldás lenne, amennyiben magyar és roma kibékülne, a zsidókkal együtt. Nincs más járható út. Amíg fennáll a megosztottság, addig hódít a parancs alapú világrend, eroszi szeretet-ámor fogságban.

A MEGBOCSÁJTÁS kérésének és adásának ideje most van. Megértéssel könnyebb elfogadni és tisztelni egymást.

Azért vagyunk itt, magyarok, huni képességgel megáldva, hogy átadhassuk e tudást a többi embernek is. Velünk együtt újjászületve, Új Emberekként, MI alkothatjuk a MI ÚJ VILÁGUNKAT.

*

3. Templom – rom.

A rom, nevében is ember. Emlékeztet, hogy üldöztetése során a Lélek temploma leomlik.

Félelem alapon, romokban az emberiség jövője is. Pedig „Az én házam, az én váram” erős tudatot sugall, melynek kulcsa az égben van. Kinek az érdeke romokba dönteni?

Szeretet erősségével az Egy Törvényben, biztos alapokon teremtődik az egész emberiség Élhető Élete. Ilyen világot rendeltetett az Ember teremteni itt, az egész életterünkön, mint Földi Paradicsom. Amint a Mennyekben, úgy a Földön is. Kinek nem érdeke?

Sümegi vár:

Sümeg, azaz Süveg, amit a mágusok viseltek fejükön, magasan jelezve, kapcsolódásukat az Égiek felé. MAG-asra, hegyre épített vár-os védi meg az Ember Lelkét a megosztó beavatkozásoktól. Amikor mégis elér az ellenség a vár aljához, a lába alatti földre, arról a mindenkori megosztó hatalom számol el, mert kijátszotta az emberiség lelkét az emberkereskedelemnek.

A jelenkori megosztó hatalom talán nem is bánja, hogy saját magát osztja fel, mert nagyon is jól tudja, hogy meddig pakolhatja a terhet az ember vállára ahhoz, hogy felébredjen. Részemről elég volt.

Az egész Földre Béke vár.

 

Van egy Forrás, ahonnét az Élet vize fakad, és amely Léleknek temploma egy azzal az Emberrel, aki képes MAG-ában az Istentől kapott Szent Lelket, a SZERETETET nem megtagadni.

 

Ez a kulcs a Békéhez.

 

IS-TEnMAG-ad vagy a kulcs, melyre könnyen SZER-t tehetsz, ISTEN EMBER, mint

 

ISTEN FÉRFI és ISTEN NŐ.

És ne felejtsd el, hogy honnan jöttél, mert ki fogja újjá szülni a szeretett világot, ha nem a NŐ? Közös teremtésben a FÉRFIVAL. Áldás, Békességben.

Isten Országa bennünk támad fel. Itt a Földön és e vaskorszak végén Új Ember születik. Lélekben, mert amint bent, úgy kint, és amint fent, úgy lent. Magyarország feltámadásával, jöjjön az egész emberiség felébredése, gyógyulása, lelki felemelkedése, megvilágosulása. Legyen feltámadás, melyben oly sok magyar hisz. Mostantól ideje van ebben tudatosodni.

Kárpát-Haza! Mindezek fényében, Aranykor köszönt az Új Világ-ra. Ilyen egyszerűen.

Lelked rajta, Jöjjön a Lélekhonfoglalás(6)!

Aki nem hiszi, járjon utána!

*

Varga Angéla

*

Hivatkozások:

  1. https://vilagfigyelo.com/osi-fejlett-nepek-joslatai-a-magyarsagrol-a-majak-ugy-tartottak-hogy-a-magusok-kasztjat-ugy-hivjak-hogy-magar/
  2. https://magazin.ttkozosseg.hu/ion-coja-ki-kuldte-auschwitzbe-a-460-000-zsidot-magyarorszagrol/
  3. https://www.vilaghelyzete.com/2019/01/a-migracio-kritizalasat.html
  4. https://hu.wikipedia.org/wiki/Cig%C3%A1nyok
  5. https://tudatostarsadalom.hu/
  6. https://tudatostarsadalom.hu/__bejelentes_lelekhonfoglalas/
3+
Posted in Figyelő, Vízöntő Angyal

További bejegyzések

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük