Menü Bezárás

Út a jövő társadalma felé! 1.0 – Bevezető

„Van egy jó hírem. A béke valóban beköszönt a földre….

Remélem, mi, emberek itt leszünk, hogy kiélvezzük.”

Szvámi Sivananda-bánanda

„Az út a jövő társadalma felé!” sorozatommal szeretném segíteni a közös gondolkodást a jövőnkről, a „jövőkép alkotást”.  

Cselekvő részvételt a Tudatos Társadalom közösségében csak azoktól várhatunk, akik tudják is, értik is, hogy mire vállalkoznak és van elég bátorságuk is hozzá, hogy cselekedjenek! Az is szükséges, hogy a célt egyformán, és pontosan lássuk, értsük, és azt egyező akarattal kívánjuk megvalósítani.

1.0

Politikai változást remélni úgy, hogy a gazdaság megújításával nem foglalkozunk, szinte reménytelen. A TT kiemelten fontosnak tartja a jelenlegi gazdaság átszervezését.

Miért?

A magyar munkahelyek megoszlása:

 • 15-18% Közalkalmazott
 • 62-67 % Külföldi tulajdonú multinacionális vállaltok
 • 5-6% Hazai nagyvállalatok
 • 10-12% Hazai kis és középvállalkozások

Aki a munkahelyek többségét adja, az határozza meg a politika és gazdasági rendszert is!

„Célunk, közösségek szervezése, hogy ezek összekapcsolásával, egy alulról szerveződő, a nyugati mintájú jogrendszert, a multinacionális kereskedelmet, a kamat alapú pénzrendszert elhagyó szerves társadalom jöjjön létre.” TT

A jegyzetem célja az, hogy pontosítsa, érthetővé tegye azt a víziót, amit oly sokan dédelgetünk már. Bár, a vágy, egyre erősebb és egyre többeket indít meg valami cselekvés irányába, azonban a jövőkép megfogalmazása nélkül, előbb-utóbb széteshet a kezdeményezés. Nem elég azt mondani: gyere és csináljuk! Hanem pontosan tudni kell, mit és miért teszünk, annak mi a célja és milyen eredményt várunk tőle. Nem a részletekre gondolok, hisz egy ilyen volumenű rendszer számos szakterületet ölel fel, s annak művelőitől alapos szakmai ismeretet is követel.

De azt, hogy a jövő társadalma, hogyan és mitől fog működni, azt egyezően és minél pontosabban értelmezniük, érteniük kell mindazoknak, akik időt, energiát, pénzt áldoznak a megvalósulásáért.

Számos külön-külön jó kezdeményezés halt már el többek között azért mert a beindulást követően csak lassan derült ki, hogy nem is ugyan azt akarják az abban résztvevők.

Ahhoz, hogy egy új társadalmi forma létrejöhessen nem elég a jelenlegi, eltorzult öngyilkos rendszerek valamelyikét leváltani, lecserélni. Nem elég valamelyik régió, vagy szakmai részterületen változtatást sürgetni, azt remélve, hogy a magukat közhatalomnak kinevezett politikusok majd partnerek lesznek ezen törekvések megvalósításában ,hanem a társadalmat működtető rendszerek teljes struktúráját, összes elemét új alapokra kell helyezni, le kell cserélni.

Vegyük számba melyek ezek.

1, A társadalom identitását, önazonosságát kultúrája és hagyományai jelentik:

Főbb elemei:

 • társadalmi önazonosság, önmeghatározás,
 • kulturális örökség, erkölcs

2, A társadalom irányítását a politikai rendszere határozza meg.

Főbb elemei:

 • döntéshozás
 • jogrendszer/ Igazságszolgáltatás
 • közintézmények

3. Gazdasági rendszere, mely társadalomi szinten szervezi meg a javak előállítását és azok elosztását.

Főbb elemei:

 • vállalatok, vállalkozások, szövetkezetek
 • pénzrendszer
 • kereskedelem

Elsőként a jelenlegi és a jövőbeni gazdasági rendszerének elemzésével, összehasonlításával, azon belül is elsősorban a vállalat, vállalkozás meghatározásával foglalkozok.

A jövő vállalatának pontos értelmezése azért szükséges, hogy ki-ki el tudja képzelni a saját helyét abban a világban, ami felé haladunk, amiért érdemes közösen tenni, áldozatot is vállalni.  Ha nem egyezik a kép, sokfelé kezdjük húzni a szekeret, s abból nem lesz haladás, csak erőlködés…

1.1

Hogy elgondolkodjunk azon, mitől lenne jobb és mit kell megváltoztatni egy hibásan működő rendszernél, az alapokkal kell kezdeni. Mi mozgatja, mi a hajtóanyaga, mi a célja? Mi okozza, és mi tartja fenn a hibás működést. Javítható, ha néhány alkatrészt kicserélünk, vagy az egész konstrukciót el kell hagyni, s egy komplett újat kell építeni?

A piacgazdaság, ahogy a neve is árulkodik a piacra és versenyre épít! Célja a folyamatos profit növelés. Ami erre készteti az a kamatalapú kereskedelmi hitelpénzrendszer, ahol a pénz valódi neve: ADÓSSÁG. Konkrétan, az a pénz, ami a zsebedben, vagy a számládon van, az valakinek az ADÓSSÁGA! Tehát, ha nem adósságot akarunk teremteni, akkor olyan pénzre van szükségünk, amit a közösségek (akár a tejes társadalom) elfogad értékmérő csereeszközként. A kereskedelmi bankrendszert is elárulja a megnevezése. Pénzzel kereskedik, vagyis a jelenlegi „pénz” valójában árucikk.

A TT rendszere kettős pénzrendszert épít ki tagjai számára. Ez azt jelenti, hogy a belső  cserék elszámolásokhoz használt csereszköz értékmérő, de kamatmentes lesz.  Nem hitelből jön létre és nem teremt adósságot!

A kereskedelem, híd a termékek, árucikkek előállítói és a fogyasztók közt. Mára a kereskedelmi vállaltok is átlépték az országhatárokat és nemzetek, nemzetállami érdekek felett álló szuper vállaltokká váltak. A kereskedelmi tevékenység hajtóereje szintén a PROFIT A MÉG TÖBB PROFIT. Célja elérése érdekében semmitől sem riad vissza. Az elmúlt száz évben sikeresen módosította fogyasztói szokásainkat és elhitette velünk, hogy a boldogsághoz először jó sok mindent kell vásárolnunk és ezt folytatni tovább életünk végéig. A marketing és médiamanipuláció egyre kifinomultabb eszközeivel, hitette el a földlakókkal, hogy az életszínvonalának  mérőeszköze a kereskedelmi üzletekben elköltött pénzmennyiségével van arányban. És már megint a „pénz”!  Vagyis az ADÓSSáG bújik meg a háttérben.

A TT kereskedelmi rendszere, praktikus és a valódi szükségletek kielégítésére koncentrál. A termékeket a legkevesebbet utaztatja, raktározza. A tevékenység növekedésével  fokozatosan erősödő pozitív hatást fejt ki a természeti környezetünkre is.

Arról, hogy a jövő társadalmában, mily módon működik, milyen lesz a kereskedelem, a pénzrendszer, kik és milyen módon állíthatják elő a gazdaság működéséhez szükséges csereeszközt, arról egy külön jegyzetben fogok írni.

1.2

A gazdaság alapeleme a vállalat!

A mai vállaltok, vállalkozások.  Ezeknek több formuláját hozta létre a ”modern” jogrendszer. Ismerünk korlátozottan felelős, részvényes, szövetkezeti, és egyéni típusú vállalkozásokat. (Az egyéni vállalkozások jelentősége társadalomgazdasági szinten, szinte nulla, ezért most ezzel nem is foglalkozok. Valójában egy bűvész trükk a világhatalmat kiszolgáló jogalkotók kezéből.) Ebben a jegyzetben a vállalttal kapcsolatos gondolataimat osztom meg. A folytatásban  le fogom írni azt is, hogy a jelen rendszerből, mi módon juthatunk át abba a gazdasági formába, ami garanciája lehet az ember által élhető, éltető társadalomnak.

Ahhoz, hogy megtervezhessük a jövő társadalmának gazdasági rendszerét, először értelmezzük, vizsgáljuk meg a jelenlegit.

A piacgazdaságnak két szereplője van. A vállalat (munkáltató) és az alkalmazott (munkavállaló).

A vállalt által termelt haszon (profit) a tulajdonosokhoz jut, akik ezt felhalmozzák és magánvagyonukat növelik vele, majd újabb cégeket hoznak létre. A profitot nem osztják szét, nem forgatják vissza társadalom tagjai számára. Jobb esetben színlelnek némi jótékonykodást.

A munkavállaló azért adja el munkaképességét, hogy a munkájáért kapott bérből fenn tudja magát tartani és valós, vagy vélt fogyasztási igényeit kielégíthesse. Régen a rabszolgát a gazdája étellel, itallal, szállással látta el. A modern kori adósrabszolgának már saját magát kell fenn tartani, hogy rabszolga maradhasson. Ez a gazdasági evolúció  legfőbb eredménye kitalálói számára! 

Lényeges megérteni, hogy a vállaltot a tulajdonosok az egyéni gazdagodás, a felhalmozási vágyuk által hajtva hozzák létre. Bármilyen ágazatban jön létre egy vállalkozás, annak feltett és elsődleges célja a profit termelés. A minél több profit termelése! Ennek érdekében a tulajdonosok által kinevezett vállalatvezetőknek folyamosan racionalizálni, ésszerűsíteni kell a tevékenységet, a  termelést. A költséghatékonyság egyik eleme a gépesítés, robotizálás, az élő munkaerő számának csökkentése, a másik, a technológiák, technikai vívmányok használatával a termelés volumenének fokozása, a harmadik a felhasznált anyagok beszerzési árának csökkentése, olcsóbb, mesterséges anyagokkal való helyettesítése.. Minél kisebb költséggel, minél nagyobb hasznot! A találmányok, technológiák, robotok által kiváltható emberi erőforrás hasznát nem a társadalom élvezi, hanem a tőketulajdonos felhalmozásának sebességét fokozza.

A folyamat eredményeként, egyre csökken a munkahelyek száma. Az egyre alacsonyabb reálbérért dolgozó munkavállalók, egyre kevésbé tudnak megfelelni a fogyasztói társadalom kritériumának: Fogyassz!

A termelés fokozás, racionalizálás eredményeként egyre több lesz a tragikus sorsú, beteggé vált, leselejtezett adósrabszolga.

Szakemberek szerint, a következő 20 évben a munkahelyek 50%-a megszűnik a technikai fejlődés eredményeként.

Belátható, hogy a folyamatos gazdasági növekedés egy véges világban nem tartható fenn sokáig. Így ez a rendszer véges! A kérdés csupán, hogy magunktól vetünk neki véget, vagy tétlenül szemléljük az emberi faj, önmaga általi kipusztítását. Persze egy-egy újabb háború nagy pusztítást tud végezni, s akkor kezdődhet minden elölről… Legalábbis azoknak, akik túlélik.

Fontos eleme a jelenlegi gazdaság rendszerének a jog. A kamatszedés megjelenésével (Babilon) kialakult az adósrabszolgaság rendszere. Ahhoz, hogy az adósrabszolgaság kitalálói, a hitelek kibocsátói, fenn tarthassák uralmukat, létrehozták a jogrendszert és ezt társadalmaik nyakába varrták. Soha nem kérdezték meg az embereket, kell-e nekik az az állam, az a jogrend, amit uralkodóik (valójában az uralkodókat kinevező hitelezők, pénzcsinálók) a saját hatalmuk biztosítására tűzzel, vassal rájuk erőltettek. Ezer évek alatt fejlődve, a jogrendszerek egyre tökéletesebben fedik el, takarják el előlünk alkotóik, kitalálóik valódi szándékát.

A gazdaság szereplői számára létrehozott „jogi személy” egy tökéletes megtévesztés. Elfogadtatták velünk, hogy létező az, ami valójában nincs is. A jogi személy akkor jön létre, mikor a tőketulajdonosok vállalkozást alapítanak (csak zárójelben jegyzem meg: az állam is egy ugyan ilyen módon jön létre. Tőketulajdonosok, hitelezők, pénzcsinálók álltál létrehozott jogi személyiség), akkor jön létre, „születik” meg, és addig van, amíg a tulajdonosok érdeke ezt kívánja. A Jogi személyt, mivel fizikailag nincs is, nem lehet börtönbe zárni, nem lehet korlátlanul büntetni, csak vagyona erejéig. A vállalti vagyonok, meg amikor szükséges könnyen kámforrá tudnak válni… Egy jogi személy megszűnését követően az általa okozott károkat, sok esetben gigantikus környezeti katasztrófákat, nincs kin, számon kérni. A tulajdonosok nem felelnek a jogi személy által okozott semmilyen kárért. Nincs FELELŐSSÉGÜK benne. Az általuk életre hívott, esetleg működése során tetemes hasznot hozó, de az élő, vagy élettelen környezetben kárt okozó jogi személyiség tetteiért nem vonhatók felelősségre. A menedzsment természetesen valódi személyekből áll, de ők sem felelősek, nem felelnek a saját vagyonukkal a társaság által okozott károkért. Törvények írják körbe a felelősséget és hagynak menekülő járatokat az elkövetőknek, hisz a törvényeket is a tőke érdekében hozzák, pontosabban ők diktálják már évezredek óta.

El is érkeztünk a lényeghez!

Két gyilkos parazitát találtunk a társadalom testében. Az egyik a PROFIT, a másik a személyes FELELŐSSÉG vállalás hiánya, pontosabban a korlátlan felelőtlenség megengedése. Ezen paraziták táptalaja, éltetője a JOG, és a JOGI SZEMÉLYISÉG! Védelmezője az iGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS!

Ha tehát a jövő, emberközpontú vállalatát megpróbáljuk elképzelni, mindjárt ki is jelenthetünk két fontos tételt!

A szerves társadalomban a gazdaságot nem a profit fogja hajtani, és a munkában résztvevőknek az élő és élettelen környezettel szembeni személyes felelősséggel kell részt venni a javak előállításában.

A jövő vállalkozása a Közösségi Vállat!

A vállalkozási formának, amelyik a szerves társadalom  gazdasági tevékenységét szervezi, elsődleges feladata a tagjai számára a boldogulás feltételeinek magas szintű biztosítása.

Mik ezek:

 • Tiszta ivóvíz
 • Tiszta, egészséges élelem
 • Energiaellátás
 • Lakás, amit soha, senki nem vehet el tőle

Végül a legfontosabb, egy közösség, ahol megbecsülik és számítanak rá. Ahol számíthat a közösség erejére, segítségére, hogy a fentebb felsorolt elemek egyike se hiányozhasson, soha az életéből.

Folytatás hamarosan….

Köszönöm a figyelmed

Juhász Zoltán

1+
Posted in Blogok

További bejegyzések

2 Comments

 1. Makk Imréné-Éva

  Kedves Juhász Zoltán!

  Elolvastam itt néhány cikket. A kezdőoldalon azt olvasom, hogy: A tudatos társadalom megszűnt, és valóban a honlap nem a régi. Szeretném megkérdezni, hogy ez a szerveződés tényleg megszűnt-e, vagy más honlapon keressem. Ha még működtök, akkor azt szeretném kérdezni, hogy szoktatok-e időnként összejöveteleket tartani, ahol megbeszélitek a teendőket, mert ha igen, akkor szeretnék részt venni ezen. Válaszodat előre is köszönöm!

  0
  • magazin

   Kedves Éva! Már nem működik. Decemberben végleg megszűnt. Ez már csak archív anyag.
   Talán a Covid-19 sokakat ráébreszt most, hogy már fellehetett volna készülni egy társadalmi összefogást és új alapokon működő gazdasági, politikai rendszeregyüttes megteremtésével. A TT komplex megoldást nyújtott, de nem volt rá igény, vagy talán nem volt elég érthető, vagy még túl korán volt…

   0

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük